Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 4 207 534 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 3 534 4 204 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Ph Media AS 100,00% - -
 
Jobbsys.no AS 100,00% 33 23 43,48%
Purehelp.no AS 100,00% 29 62 -53,23%
Cloud Master AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - 85 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Ph Media AS 1 307 15,48% - 1 307 15,48%
 
Jobbsys.no AS 663 14,28% 33 630 13,67%
Purehelp.no AS 854 9,14% 29 825 8,86%
Cloud Master AS 443 47,18% - 443 47,18%
 
TOTALT: Alle selskap 3 267 13,98% 62 3 205 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Ph Media AS 1 307 - 1 307
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 307
 
  -30,00% 1 307
 
  -50,00% 1 307
 
  -70,00% 1 307
 
  -100,00% 1 307

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter026.02125.24624.15223.71720.32618.01719.264
NEG -100,0 %POS 3,1 %POS 4,5 %POS 1,8 %POS 16,7 %POS 12,8 %NEG -6,5 % -
 
Bruttomargin026.02125.24624.15223.71720.32618.01719.264
NEG -100,0 %POS 3,1 %POS 4,5 %POS 1,8 %POS 16,7 %POS 12,8 %NEG -6,5 % -
 
EBITDA resultat-4117.1175.9614.5261.4782.1242.4684.178
NEG -105,8 %POS 19,4 %POS 31,7 %POS 206,2 %NEG -30,4 %NEG -13,9 %NEG -40,9 % -
 
Driftsresultat-4116.5015.8684.4331.3802.0702.4554.144
NEG -106,3 %POS 10,8 %POS 32,4 %POS 221,2 %NEG -33,3 %NEG -15,7 %NEG -40,8 % -
 
Kontantstrøm-9.4533.0976.8473.53051.184-3000
NEG -405,2 %NEG -54,8 %POS 94,0 %POS 70 500,0 %NEG -99,6 %POS 494,7 % - -
 
Kassebeholdning363.4974.4373.3031.3921.6061.758909
NEG -99,0 %NEG -21,2 %POS 34,3 %POS 137,3 %NEG -13,3 %NEG -8,6 %POS 93,4 % -
 
Sum egenkapital1.2601.2472.5894.5233.6023.2083.9394.174
POS 1,0 %NEG -51,8 %NEG -42,8 %POS 25,6 %POS 12,3 %NEG -18,6 %NEG -5,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.983049128198000
NEG %POS 100,0 %POS 61,7 %POS 35,4 %NEG % - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.