Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Ph Media AS 100,00% - -
 
Jobbsys.no AS 100,00% 23 17 35,29%
Purehelp.no AS 100,00% 62 167 -62,87%
Cloud Master AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - 184 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Ph Media AS 1 301 17,67% - 1 301 17,67%
 
Jobbsys.no AS 401 9,82% 23 378 9,31%
Purehelp.no AS 679 7,76% 62 617 7,10%
Cloud Master AS 311 40,28% - 311 40,28%
 
TOTALT: Alle selskap 2 692 12,84% 85 2 607 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Ph Media AS 1 301 - 1 301
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 301
 
  -30,00% 1 301
 
  -50,00% 1 301
 
  -70,00% 1 301
 
  -100,00% 1 301

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter26.02125.24624.15223.71720.32618.01719.26420.856
POS 3,1 %POS 4,5 %POS 1,8 %POS 16,7 %POS 12,8 %NEG -6,5 %NEG -7,6 % -
 
Bruttomargin26.02125.24624.15223.71720.32618.01719.26420.856
POS 3,1 %POS 4,5 %POS 1,8 %POS 16,7 %POS 12,8 %NEG -6,5 %NEG -7,6 % -
 
EBITDA resultat7.1175.9614.5261.4782.1242.4684.1784.538
POS 19,4 %POS 31,7 %POS 206,2 %NEG -30,4 %NEG -13,9 %NEG -40,9 %NEG -7,9 % -
 
Driftsresultat6.5015.8684.4331.3802.0702.4554.1444.501
POS 10,8 %POS 32,4 %POS 221,2 %NEG -33,3 %NEG -15,7 %NEG -40,8 %NEG -7,9 % -
 
Kontantstrøm3.0976.8473.53051.184-3001490
NEG -54,8 %POS 94,0 %POS 70 500,0 %NEG -99,6 %POS 494,7 %NEG -301,3 % - -
 
Kassebeholdning3.4974.4373.3031.3921.6061.7589094.497
NEG -21,2 %POS 34,3 %POS 137,3 %NEG -13,3 %NEG -8,6 %POS 93,4 %NEG -79,8 % -
 
Sum egenkapital1.2472.5894.5233.6023.2083.9394.1743.084
NEG -51,8 %NEG -42,8 %POS 25,6 %POS 12,3 %NEG -18,6 %NEG -5,6 %POS 35,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld0491281980000
POS 100,0 %POS 61,7 %POS 35,4 %NEG % - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.