Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 305 644 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 143 959 55 685 493 000 613 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Pias Ballettstudio AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Pias Ballettstudio AS -799 -61,84% - -799 -61,84%
 
TOTALT: Alle selskap -799 -61,84% - -799 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Pias Ballettstudio AS -799 - -799
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -799
 
  -30,00% -799
 
  -50,00% -799
 
  -70,00% -799
 
  -100,00% -799

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter3.9803.7773.2943.3033.0903.1472.5602.392
POS 5,4 %POS 14,7 %NEG -0,3 %POS 6,9 %NEG -1,8 %POS 22,9 %POS 7,0 % -
 
Bruttomargin3.9003.7523.2663.3033.0873.1052.5602.392
POS 3,9 %POS 14,9 %NEG -1,1 %POS 7,0 %NEG -0,6 %POS 21,3 %POS 7,0 % -
 
EBITDA resultat1241232227118326-16229
POS 0,8 %NEG -44,6 %POS 3 071,4 %NEG -94,1 %NEG -63,8 %POS 301,2 %NEG -658,6 % -
 
Driftsresultat-105-7938-14245197-255-45
NEG -32,9 %NEG -307,9 %POS 126,8 %NEG -415,6 %NEG -77,2 %POS 177,3 %NEG -466,7 % -
 
Kontantstrøm321853-288513441671250
NEG -62,4 %POS 396,2 %NEG -156,1 %POS 1 065,9 %NEG -73,7 %POS 33,6 % - -
 
Kassebeholdning8007692482034558050
POS 4,0 %POS 210,1 %POS 22,2 %POS 351,1 %NEG -22,4 %POS 100%NEG -100,0 % -
 
Sum egenkapital72189275-259-88-114-396-118
NEG -61,9 %NEG -31,3 %POS 206,2 %NEG -194,3 %POS 22,8 %POS 71,2 %NEG -235,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld000015006026
- - - POS 100,0 %NEG %POS 100,0 %NEG -130,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.