Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 100 141 370 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 29 413 356 935 014 67 149 000 2 644 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (156,92%)
Resultat før skatt (213,75%)
Driftsresultat (209,80%)
Kontantstrøm fra drift (56,48%)
Kassebeholdning (91,79%)
Sum egenkapital (58,11%)
Driftsinntekter (57,87%)
Bruttomargin (27,71%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Pob Entreprenør AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Pob Entreprenør AS 30 267 16,49% - 30 267 16,49%
 
TOTALT: Alle selskap 30 267 16,49% - 30 267 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Pob Entreprenør AS 30 267 - 30 267
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 30 267
 
  -30,00% 30 267
 
  -50,00% 30 267
 
  -70,00% 30 267
 
  -100,00% 30 267

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter440.793365.402284.875256.922338.939255.528252.291247.935
POS 20,6 %POS 28,3 %POS 10,9 %NEG -24,2 %POS 32,6 %POS 1,3 %POS 1,8 % -
 
Bruttomargin108.08393.42572.94166.27580.17572.72261.66055.930
POS 15,7 %POS 28,1 %POS 10,1 %NEG -17,3 %POS 10,2 %POS 17,9 %POS 10,2 % -
 
EBITDA resultat22.52323.56818.56118.07928.58122.45116.61311.452
NEG -4,4 %POS 27,0 %POS 2,7 %NEG -36,7 %POS 27,3 %POS 35,1 %POS 45,1 % -
 
Driftsresultat19.30621.46216.90416.46727.12621.55916.12311.020
NEG -10,0 %POS 27,0 %POS 2,7 %NEG -39,3 %POS 25,8 %POS 33,7 %POS 46,3 % -
 
Kontantstrøm-17.86233.676-18.566-9.72831.0574.3807.7760
NEG -153,0 %POS 281,4 %NEG -90,9 %NEG -131,3 %POS 609,1 %NEG -43,7 % - -
 
Kassebeholdning11.47435.0225.95926.34534.0169.6575.0572.589
NEG -67,2 %POS 487,7 %NEG -77,4 %NEG -22,6 %POS 252,2 %POS 91,0 %POS 95,3 % -
 
Sum egenkapital18.55015.59012.63510.21310.2139.6776.6768.742
POS 19,0 %POS 23,4 %POS 23,7 % - POS 5,5 %POS 45,0 %NEG -23,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld8.2685.5252.6333.8195.0505.3591.1032.279
NEG -49,6 %NEG -109,8 %POS 31,1 %POS 24,4 %POS 5,8 %NEG -385,9 %POS 51,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.