Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 7 693 934 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
2 358 400 913 233 125 301 4 233 000 64 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (0,03%) Resultat før skatt (-0,23%)
Kassebeholdning (3,42%) Driftsresultat (-0,06%)
Sum egenkapital (16,40%) Kontantstrøm fra drift (-82,66%)
Driftsinntekter (10,82%)
Bruttomargin (10,29%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Proff Norge AS 100,00% 145 124 16,94%
 
TOTALT: Alle selskap   145 124 16,94%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Proff Norge AS 6 850 58,25% 145 6 705 57,73%
 
TOTALT: Alle selskap 6 850 58,25% 145 6 705 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Proff Norge AS 6 850 145 6 705
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
145 -10,00% 6 836
 
  -30,00% 6 807
 
  -50,00% 6 778
 
  -70,00% 6 749
 
  -100,00% 6 705

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter18.56020.10218.40220.70320.24217.34220.29918.110
NEG -7,7 %POS 9,2 %NEG -11,1 %POS 2,3 %POS 16,7 %NEG -14,6 %POS 12,1 % -
 
Bruttomargin9.77810.0998.9579.3289.1497.8319.5569.765
NEG -3,2 %POS 12,7 %NEG -4,0 %POS 2,0 %POS 16,8 %NEG -18,1 %NEG -2,1 % -
 
EBITDA resultat3.2582.6841.716326121-1.093710663
POS 21,4 %POS 56,4 %POS 426,4 %POS 169,4 %POS 111,1 %NEG -253,9 %POS 7,1 % -
 
Driftsresultat3.2252.6471.67629088-1.127498562
POS 21,8 %POS 57,9 %POS 477,9 %POS 229,5 %POS 107,8 %NEG -326,3 %NEG -11,4 % -
 
Kontantstrøm2.2912.576296169-533-331-5380
NEG -11,1 %POS 770,3 %POS 75,1 %POS 131,7 %NEG -61,0 %POS 38,5 % - -
 
Kassebeholdning2.5021.419380337459172436390
POS 76,3 %POS 273,4 %POS 12,8 %NEG -26,6 %POS 166,9 %NEG -60,6 %POS 11,8 % -
 
Sum egenkapital4.9544.0152.9932.6362.6082.7073.6473.428
POS 23,4 %POS 34,1 %POS 13,5 %POS 1,1 %NEG -3,7 %NEG -25,8 %POS 6,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld01.0481.9092.1612.4001.6001.800957
POS 100,0 %POS 45,1 %POS 11,7 %POS 10,0 %NEG -50,0 %POS 11,1 %NEG -88,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.