Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Proff Parkett AS 100,00% 16 24 -33,33%
 
TOTALT: Alle selskap   16 24 -33,33%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Proff Parkett AS 2 043 30,45% 16 2 027 30,29%
 
TOTALT: Alle selskap 2 043 30,45% 16 2 027 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Proff Parkett AS 2 043 16 2 027
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
16 -10,00% 2 041
 
  -30,00% 2 038
 
  -50,00% 2 035
 
  -70,00% 2 032
 
  -100,00% 2 027

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20142013201220112010200920082007
Driftsinntekter19.41014.89717.31713.5728.75010.2517.5413.809
POS 30,3 %NEG -14,0 %POS 27,6 %POS 55,1 %NEG -14,6 %POS 35,9 %POS 98,0 % -
 
Bruttomargin5.5987.1186.3865.1003.1743.6233.0071.489
NEG -21,4 %POS 11,5 %POS 25,2 %POS 60,7 %NEG -12,4 %POS 20,5 %POS 101,9 % -
 
EBITDA resultat5721.1436711.19741117784118
NEG -50,0 %POS 70,3 %NEG -43,9 %POS 191,2 %POS 132,2 %POS 110,7 %NEG -28,8 % -
 
Driftsresultat4771.0825961.1293689760117
NEG -55,9 %POS 81,5 %NEG -47,2 %POS 206,8 %POS 279,4 %POS 61,7 %NEG -48,7 % -
 
Kontantstrøm968221-2141.777-36-2622960
POS 338,0 %POS 203,3 %NEG -112,0 %POS 5 036,1 %POS 86,3 %NEG -188,5 % - -
 
Kassebeholdning1.8757801.4991.210394189507273
POS 140,4 %NEG -48,0 %POS 23,9 %POS 207,1 %POS 108,5 %NEG -62,7 %POS 85,7 % -
 
Sum egenkapital2.5302.2101.5281.1133621429532
POS 14,5 %POS 44,6 %POS 37,3 %POS 207,5 %POS 154,9 %POS 49,5 %POS 196,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld00635809909717749467
- POS 100,0 %POS 21,5 %POS 11,0 %NEG -26,8 %POS 4,3 %NEG -60,4 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.