Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Proff Parkett AS 100,00% 8 16 -50,00%
 
TOTALT: Alle selskap   8 16 -50,00%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Proff Parkett AS 2 357 30,98% 8 2 349 30,91%
 
TOTALT: Alle selskap 2 357 30,98% 8 2 349 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Proff Parkett AS 2 357 8 2 349
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
8 -10,00% 2 356
 
  -30,00% 2 355
 
  -50,00% 2 353
 
  -70,00% 2 351
 
  -100,00% 2 349

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter24.20519.41014.89717.31713.5728.75010.2517.541
POS 24,7 %POS 30,3 %NEG -14,0 %POS 27,6 %POS 55,1 %NEG -14,6 %POS 35,9 % -
 
Bruttomargin7.6965.5987.1186.3865.1003.1743.6233.007
POS 37,5 %NEG -21,4 %POS 11,5 %POS 25,2 %POS 60,7 %NEG -12,4 %POS 20,5 % -
 
EBITDA resultat1.2785721.1436711.19741117784
POS 123,4 %NEG -50,0 %POS 70,3 %NEG -43,9 %POS 191,2 %POS 132,2 %POS 110,7 % -
 
Driftsresultat1.1824771.0825961.1293689760
POS 147,8 %NEG -55,9 %POS 81,5 %NEG -47,2 %POS 206,8 %POS 279,4 %POS 61,7 % -
 
Kontantstrøm3.386968221-2141.777-36-2620
POS 249,8 %POS 338,0 %POS 203,3 %NEG -112,0 %POS 5 036,1 %POS 86,3 % - -
 
Kassebeholdning3.8011.8757801.4991.210394189507
POS 102,7 %POS 140,4 %NEG -48,0 %POS 23,9 %POS 207,1 %POS 108,5 %NEG -62,7 % -
 
Sum egenkapital1.7442.5302.2101.5281.11336214295
NEG -31,1 %POS 14,5 %POS 44,6 %POS 37,3 %POS 207,5 %POS 154,9 %POS 49,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld000635809909717749
- - POS 100,0 %POS 21,5 %POS 11,0 %NEG -26,8 %POS 4,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.