Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 6 094 615 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
682 800 998 137 137 178 4 065 500 211 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (16,70%)
Resultat før skatt (31,67%)
Driftsresultat (26,55%)
Kontantstrøm fra drift (49,56%)
Kassebeholdning (6,42%)
Sum egenkapital (18,78%)
Driftsinntekter (21,36%)
Bruttomargin (4,53%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Profil Grafisk AS 100,00% 39 30 30,00%
 
Skiltgruppen AS 7,69% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   39 30 30,00%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Profil Grafisk AS 5 394 47,54% 39 5 355 47,36%
 
Skiltgruppen AS 1 655 88,60% - 1 655 88,60%
 
TOTALT: Alle selskap 7 049 53,34% 39 7 010 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Profil Grafisk AS 5 394 39 5 355
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
39 -10,00% 5 390
 
  -30,00% 5 382
 
  -50,00% 5 375
 
  -70,00% 5 367
 
  -100,00% 5 355

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter19.08915.84315.72913.43510.80610.0567.6987.868
POS 20,5 %POS 0,7 %POS 17,1 %POS 24,3 %POS 7,5 %POS 30,6 %NEG -2,2 % -
 
Bruttomargin12.61710.96310.2878.8587.1896.6705.2434.753
POS 15,1 %POS 6,6 %POS 16,1 %POS 23,2 %POS 7,8 %POS 27,2 %POS 10,3 % -
 
EBITDA resultat1.5041.5851.8851.3848101.204636803
NEG -5,1 %NEG -15,9 %POS 36,2 %POS 70,9 %NEG -32,7 %POS 89,3 %NEG -20,8 % -
 
Driftsresultat1.0391.1871.4691.017460938426618
NEG -12,5 %NEG -19,2 %POS 44,4 %POS 121,1 %NEG -51,0 %POS 120,2 %NEG -31,1 % -
 
Kontantstrøm5221.3551.6471.9861429942060
NEG -61,5 %NEG -17,7 %NEG -17,1 %POS 1 298,6 %NEG -85,7 %POS 382,5 % - -
 
Kassebeholdning2.8423.6572.6832.0689161.004208608
NEG -22,3 %POS 36,3 %POS 29,7 %POS 125,8 %NEG -8,8 %POS 382,7 %NEG -65,8 % -
 
Sum egenkapital3.9043.6633.3412.2371.6061.3498701.158
POS 6,6 %POS 9,6 %POS 49,4 %POS 39,3 %POS 19,1 %POS 55,1 %NEG -24,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld3.0580002523250696
POS 0,0 % - - POS 100,0 %POS 22,5 %POS 0,0 %POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.