Sjekk kredittstatus her

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 1 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 148 158 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 251 301 61 356 762 500 73 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (112,81%) EBITDA (-3 937,50%)
Bruttomargin (0,14%) Resultat før skatt (-9,60%)
Driftsresultat (-29,45%)
Kassebeholdning (-29,50%)
Sum egenkapital (-83,56%)
Driftsinntekter (-2,53%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Progressum Drammen AS 100,00% 107 28 282,14%
 
TOTALT: Alle selskap   107 28 282,14%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Progressum Drammen AS 73 3,92% 107 -34 -1,94%
 
TOTALT: Alle selskap 73 3,92% 107 -34 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Progressum Drammen AS 73 107 -34
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
107 -10,00% 62
 
  -30,00% 41
 
  -50,00% 20
 
  -70,00% -2
 
  -100,00% -34

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter7.9388.1988.9719.8286.3127.3026.3166.429
NEG -3,2 %NEG -8,6 %NEG -8,7 %POS 55,7 %NEG -13,6 %POS 15,6 %NEG -1,8 % -
 
Bruttomargin7.3858.1968.9229.5466.2637.2735.7835.930
NEG -9,9 %NEG -8,1 %NEG -6,5 %POS 52,4 %NEG -13,9 %POS 25,8 %NEG -2,5 % -
 
EBITDA resultat5381.1151.1627375441.347200779
NEG -51,7 %NEG -4,0 %POS 57,7 %POS 35,5 %NEG -59,6 %POS 573,5 %NEG -74,3 % -
 
Driftsresultat3868619064944511.253122712
NEG -55,2 %NEG -5,0 %POS 83,4 %POS 9,5 %NEG -64,0 %POS 927,0 %NEG -82,9 % -
 
Kontantstrøm-540500374361-368781-5790
NEG -208,0 %POS 33,7 %POS 3,6 %POS 198,1 %NEG -147,1 %POS 234,9 % - -
 
Kassebeholdning277402216308144295172133
NEG -31,1 %POS 86,1 %NEG -29,9 %POS 113,9 %NEG -51,2 %POS 71,5 %POS 29,3 % -
 
Sum egenkapital612304279256348333242418
POS 101,3 %POS 9,0 %POS 9,0 %NEG -26,4 %POS 4,5 %POS 37,6 %NEG -42,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld63854570625128178224127
NEG -1 081,5 %POS 90,5 %POS 8,8 %NEG -388,3 %POS 28,1 %POS 20,5 %NEG -76,4 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.