Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 057 644 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 279 123 64 521 593 000 121 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (8,05%)
Resultat før skatt (5,13%)
Driftsresultat (3,73%)
Kontantstrøm fra drift (179,85%)
Kassebeholdning (75,03%)
Sum egenkapital (6,40%)
Driftsinntekter (10,30%)
Bruttomargin (19,11%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Progressum Lørenskog AS 100,00% 19 52 -63,46%
 
TOTALT: Alle selskap   19 52 -63,46%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Progressum Lørenskog AS 748 27,63% 19 729 27,12%
 
TOTALT: Alle selskap 748 27,63% 19 729 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Progressum Lørenskog AS 748 19 729
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
19 -10,00% 746
 
  -30,00% 742
 
  -50,00% 739
 
  -70,00% 735
 
  -100,00% 729

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter7.2356.0625.1376.2265.8425.3154.8644.953
POS 19,4 %POS 18,0 %NEG -17,5 %POS 6,6 %POS 9,9 %POS 9,3 %NEG -1,8 % -
 
Bruttomargin6.2905.9325.1316.1915.8165.2064.8514.934
POS 6,0 %POS 15,6 %NEG -17,1 %POS 6,4 %POS 11,7 %POS 7,3 %NEG -1,7 % -
 
EBITDA resultat1.028-569-173106746363342352
POS 280,7 %NEG -228,9 %NEG -263,2 %NEG -85,8 %POS 105,5 %POS 6,1 %NEG -2,8 % -
 
Driftsresultat1.009-592-352-79563182163137
POS 270,4 %NEG -68,2 %NEG -345,6 %NEG -114,0 %POS 209,3 %POS 11,7 %POS 19,0 % -
 
Kontantstrøm-19-170-189-3576354762380
POS 88,8 %POS 10,1 %POS 47,1 %NEG -156,2 %POS 33,4 %POS 100,0 % - -
 
Kassebeholdning677-961534151.842822454340
POS 805,2 %NEG -162,7 %NEG -63,1 %NEG -77,5 %POS 124,1 %POS 81,1 %POS 33,5 % -
 
Sum egenkapital44-26511835945978848736
POS 269,2 %NEG -105,1 %NEG -38,8 %NEG -11,6 %NEG -3,4 %POS 15,3 %POS 15,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld620668747822915060158
POS 7,2 %POS 10,6 %POS 9,1 %POS 10,2 %POS 0,0 %POS 100,0 %POS 62,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.