Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 5 703 584 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
1 293 200 862 726 81 658 3 385 000 81 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (22,11%) Kontantstrøm fra drift (-100,00%)
Resultat før skatt (21,22%) Kassebeholdning (-8,08%)
Driftsresultat (22,54%)
Sum egenkapital (9,38%)
Driftsinntekter (8,90%)
Bruttomargin (6,84%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Prozo Norge AS 100,00% 13 10 30,00%
 
TOTALT: Alle selskap   13 10 30,00%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Prozo Norge AS 3 322 40,70% 13 3 309 40,60%
 
TOTALT: Alle selskap 3 322 40,70% 13 3 309 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Prozo Norge AS 3 322 13 3 309
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
13 -10,00% 3 321
 
  -30,00% 3 318
 
  -50,00% 3 316
 
  -70,00% 3 313
 
  -100,00% 3 309

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter19.08018.20716.90514.18113.17912.38010.7406.839
POS 4,8 %POS 7,7 %POS 19,2 %POS 7,6 %POS 6,5 %POS 15,3 %POS 57,0 % -
 
Bruttomargin7.7327.4776.5666.0295.4695.0514.4422.589
POS 3,4 %POS 13,9 %POS 8,9 %POS 10,2 %POS 8,3 %POS 13,7 %POS 71,6 % -
 
EBITDA resultat1.6141.5801.3121.000810603607410
POS 2,2 %POS 20,4 %POS 31,2 %POS 23,5 %POS 34,3 %NEG -0,7 %POS 48,0 % -
 
Driftsresultat1.5961.5681.297985796593597404
POS 1,8 %POS 20,9 %POS 31,7 %POS 23,7 %POS 34,2 %NEG -0,7 %POS 47,8 % -
 
Kontantstrøm455478-276477736-51-340
NEG -4,8 %POS 273,2 %NEG -157,9 %NEG -35,2 %POS 1 543,1 %NEG -50,0 % - -
 
Kassebeholdning1.321886531893516304537509
POS 49,1 %POS 66,9 %NEG -40,5 %POS 73,1 %POS 69,7 %NEG -43,4 %POS 5,5 % -
 
Sum egenkapital2.9442.5372.0041.7051.5181.5371.147754
POS 16,0 %POS 26,6 %POS 17,5 %POS 12,3 %NEG -1,2 %POS 34,0 %POS 52,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld000056189372250
- - - POS 100,0 %POS 70,4 %POS 49,2 %NEG -48,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.