Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 617 266 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
3 424 289 170 29 100 3 295 500 72

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Prozo Norge AS 100,00% 10 16 -37,50%
 
TOTALT: Alle selskap   10 16 -37,50%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Prozo Norge AS 3 037 37,47% 10 3 027 37,39%
 
TOTALT: Alle selskap 3 037 37,47% 10 3 027 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Prozo Norge AS 3 037 10 3 027
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
10 -10,00% 3 036
 
  -30,00% 3 034
 
  -50,00% 3 032
 
  -70,00% 3 030
 
  -100,00% 3 027

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter18.20716.90514.18113.17912.38010.7406.8395.614
POS 7,7 %POS 19,2 %POS 7,6 %POS 6,5 %POS 15,3 %POS 57,0 %POS 21,8 % -
 
Bruttomargin7.4776.5666.0295.4695.0514.4422.5891.712
POS 13,9 %POS 8,9 %POS 10,2 %POS 8,3 %POS 13,7 %POS 71,6 %POS 51,2 % -
 
EBITDA resultat1.5801.3121.00081060360741061
POS 20,4 %POS 31,2 %POS 23,5 %POS 34,3 %NEG -0,7 %POS 48,0 %POS 572,1 % -
 
Driftsresultat1.5681.29798579659359740453
POS 20,9 %POS 31,7 %POS 23,7 %POS 34,2 %NEG -0,7 %POS 47,8 %POS 662,3 % -
 
Kontantstrøm478-276477736-51-343090
POS 273,2 %NEG -157,9 %NEG -35,2 %POS 1 543,1 %NEG -50,0 %NEG -111,0 % - -
 
Kassebeholdning88653189351630453750998
POS 66,9 %NEG -40,5 %POS 73,1 %POS 69,7 %NEG -43,4 %POS 5,5 %POS 419,4 % -
 
Sum egenkapital2.5372.0041.7051.5181.5371.147754481
POS 26,6 %POS 17,5 %POS 12,3 %NEG -1,2 %POS 34,0 %POS 52,1 %POS 56,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld0005618937225022
- - POS 100,0 %POS 70,4 %POS 49,2 %NEG -48,8 %NEG -1 036,4 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.