Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 262 347 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
125 22 485 5 610 234 000 127

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Pw Plastservice AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Pw Plastservice AS 627 71,74% - 627 71,74%
 
TOTALT: Alle selskap 627 71,74% - 627 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Pw Plastservice AS 627 - 627
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 627
 
  -30,00% 627
 
  -50,00% 627
 
  -70,00% 627
 
  -100,00% 627

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011
Driftsinntekter1.5551.1411.3161.089450
POS 36,3 %NEG -13,3 %POS 20,8 %POS 142,0 % -
 
Bruttomargin1.1969988051.010414
POS 19,8 %POS 24,0 %NEG -20,3 %POS 144,0 % -
 
EBITDA resultat329117-79202-34
POS 181,2 %POS 248,1 %NEG -139,1 %POS 694,1 % -
 
Driftsresultat306104-92193-38
POS 194,2 %POS 213,0 %NEG -147,7 %POS 607,9 % -
 
Kontantstrøm278-19-32890
POS 1 563,2 %POS 40,6 %NEG -136,0 % - -
 
Kassebeholdning18132515217
POS 465,6 %NEG -37,3 %NEG -1,9 %POS 205,9 % -
 
Sum egenkapital41319710820353
POS 109,6 %POS 82,4 %NEG -46,8 %POS 283,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld1102040
NEG -5 400,0 %NEG %POS 100,0 %NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.