Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 327 845 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
36 400 56 836 16 110 162 500 56 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (426,53%)
Resultat før skatt (274,12%)
Driftsresultat (282,50%)
Kontantstrøm fra drift (242,62%)
Kassebeholdning (42,49%)
Sum egenkapital (19,74%)
Driftsinntekter (14,96%)
Bruttomargin (13,11%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Pw Plastservice AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Pw Plastservice AS 728 77,28% - 728 77,28%
 
TOTALT: Alle selskap 728 77,28% - 728 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Pw Plastservice AS 728 - 728
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 728
 
  -30,00% 728
 
  -50,00% 728
 
  -70,00% 728
 
  -100,00% 728

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter1.5371.4991.3471.5551.1411.3161.089450
POS 2,5 %POS 11,3 %NEG -13,4 %POS 36,3 %NEG -13,3 %POS 20,8 %POS 142,0 % -
 
Bruttomargin1.2291.3181.0081.1969988051.010414
NEG -6,8 %POS 30,8 %NEG -15,7 %POS 19,8 %POS 24,0 %NEG -20,3 %POS 144,0 % -
 
EBITDA resultat10930859329117-79202-34
NEG -64,6 %POS 422,0 %NEG -82,1 %POS 181,2 %POS 248,1 %NEG -139,1 %POS 694,1 % -
 
Driftsresultat8428112306104-92193-38
NEG -70,1 %POS 2 241,7 %NEG -96,1 %POS 194,2 %POS 213,0 %NEG -147,7 %POS 607,9 % -
 
Kontantstrøm-9929344278-19-32890
NEG -133,8 %POS 565,9 %NEG -84,2 %POS 1 563,2 %POS 40,6 %NEG -136,0 % - -
 
Kassebeholdning35740622818132515217
NEG -12,1 %POS 78,1 %POS 26,0 %POS 465,6 %NEG -37,3 %NEG -1,9 %POS 205,9 % -
 
Sum egenkapital69162741441319710820353
POS 10,2 %POS 51,4 %POS 0,2 %POS 109,6 %POS 82,4 %NEG -46,8 %POS 283,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld64591102040
NEG -50,0 %POS 93,2 %POS 46,4 %NEG -5 400,0 %POS 0,0 %POS 100,0 %POS 0,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.