Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 524 495 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
39 200 63 164 17 630 303 500 101 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Pw Plastservice AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Pw Plastservice AS 691 71,61% - 691 71,61%
 
TOTALT: Alle selskap 691 71,61% - 691 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Pw Plastservice AS 691 - 691
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 691
 
  -30,00% 691
 
  -50,00% 691
 
  -70,00% 691
 
  -100,00% 691

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201620152014201320122011
Driftsinntekter1.3471.5551.1411.3161.089450
NEG -13,4 %POS 36,3 %NEG -13,3 %POS 20,8 %POS 142,0 % -
 
Bruttomargin1.0081.1969988051.010414
NEG -15,7 %POS 19,8 %POS 24,0 %NEG -20,3 %POS 144,0 % -
 
EBITDA resultat59329117-79202-34
NEG -82,1 %POS 181,2 %POS 248,1 %NEG -139,1 %POS 694,1 % -
 
Driftsresultat12306104-92193-38
NEG -96,1 %POS 194,2 %POS 213,0 %NEG -147,7 %POS 607,9 % -
 
Kontantstrøm44278-19-32890
NEG -84,2 %POS 1 563,2 %POS 40,6 %NEG -136,0 % - -
 
Kassebeholdning22818132515217
POS 26,0 %POS 465,6 %NEG -37,3 %NEG -1,9 %POS 205,9 % -
 
Sum egenkapital41441319710820353
POS 0,2 %POS 109,6 %POS 82,4 %NEG -46,8 %POS 283,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld591102040
POS 46,4 %NEG -5 400,0 %NEG %POS 100,0 %NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.