Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 370 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 288 82 0 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Q-funds Forvaltning AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Q-funds Forvaltning AS 45 100,00% - 45 100,00%
 
TOTALT: Alle selskap 45 100,00% - 45 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Q-funds Forvaltning AS 45 - 45
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 45
 
  -30,00% 45
 
  -50,00% 45
 
  -70,00% 45
 
  -100,00% 45

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter911211213852401.020
NEG -18,2 %NEG -47,6 %POS 75,0 %NEG -7,7 %NEG -84,7 %NEG -64,6 %NEG -76,5 % -
 
Bruttomargin911211213852401.035
NEG -18,2 %NEG -47,6 %POS 75,0 %NEG -7,7 %NEG -84,7 %NEG -64,6 %NEG -76,8 % -
 
EBITDA resultat5913-9729-48-1.410-974
NEG -44,4 %NEG -30,8 %POS 113,4 %NEG -434,5 %POS 160,4 %POS 96,6 %NEG -44,8 % -
 
Driftsresultat5913-9729-48-1.410-974
NEG -44,4 %NEG -30,8 %POS 113,4 %NEG -434,5 %POS 160,4 %POS 96,6 %NEG -44,8 % -
 
Kontantstrøm59-1725-9-102-1.1810
NEG -44,4 %POS 152,9 %NEG -168,0 %POS 377,8 %POS 91,2 %POS 91,4 % - -
 
Kassebeholdning332819361120121802
POS 17,9 %POS 47,4 %NEG -47,2 %POS 227,3 %NEG -45,0 %NEG -83,5 %NEG -84,9 % -
 
Sum egenkapital3328196103741211.031
POS 17,9 %POS 47,4 %POS 216,7 %NEG -94,2 %POS 39,2 %NEG -38,8 %NEG -88,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.