Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 392 119 522 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
21 745 200 74 743 027 9 197 795 268 283 500 18 150 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Q-meieriene AS 100,00% - -
 
Opplysningskontoret for Meieriprodukter (melk.no) AS 25,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Q-meieriene AS 234 445 43,69% - 234 445 43,69%
 
Opplysningskontoret for Meieriprodukter (melk.no) AS 100 2,64% - 100 2,64%
 
TOTALT: Alle selskap 234 545 43,41% - 234 545 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Q-meieriene AS 234 445 - 234 445
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 234 445
 
  -30,00% 234 445
 
  -50,00% 234 445
 
  -70,00% 234 445
 
  -100,00% 234 445

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter1.386.9541.316.8281.272.5751.228.8101.172.8651.016.803872.801783.697
POS 5,3 %POS 3,5 %POS 3,6 %POS 4,8 %POS 15,3 %POS 16,5 %POS 11,4 % -
 
Bruttomargin444.027411.630420.701410.186336.047305.811271.991227.143
POS 7,9 %NEG -2,2 %POS 2,6 %POS 22,1 %POS 9,9 %POS 12,4 %POS 19,7 % -
 
EBITDA resultat87.96689.90994.960114.77488.39369.67058.12356.066
NEG -2,2 %NEG -5,3 %NEG -17,3 %POS 29,8 %POS 26,9 %POS 19,9 %POS 3,7 % -
 
Driftsresultat55.94960.24767.54877.62563.12749.22338.71036.368
NEG -7,1 %NEG -10,8 %NEG -13,0 %POS 23,0 %POS 28,2 %POS 27,2 %POS 6,4 % -
 
Kontantstrøm164.414113.821125.656157.16842.64760.26330.9990
POS 44,4 %NEG -9,4 %NEG -20,0 %POS 268,5 %NEG -29,2 %POS 94,4 % - -
 
Kassebeholdning00000000
- - - - - - - -
 
Sum egenkapital151.058208.690212.006197.978160.478116.39373.23933.904
NEG -27,6 %NEG -1,6 %POS 7,1 %POS 23,4 %POS 37,9 %POS 58,9 %POS 116,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld17.89615.59513.16229.557112.637114.893128.460144.162
NEG -14,8 %NEG -18,5 %POS 55,5 %POS 73,8 %POS 2,0 %POS 10,6 %POS 10,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.