Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 286 017 137 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
55 864 24 185 655 3 219 990 258 537 000 18 628

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Q-meieriene AS 100,00% - -
 
Opplysningskontoret for Meieriprodukter (melk.no) AS 25,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Q-meieriene AS 148 098 28,64% - 148 098 28,64%
 
Opplysningskontoret for Meieriprodukter (melk.no) AS 100 1,60% - 100 1,60%
 
TOTALT: Alle selskap 148 198 28,32% - 148 198 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Q-meieriene AS 148 098 - 148 098
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 148 098
 
  -30,00% 148 098
 
  -50,00% 148 098
 
  -70,00% 148 098
 
  -100,00% 148 098

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter1.316.8281.272.5751.228.8101.172.8651.016.803872.801783.697690.732
POS 3,5 %POS 3,6 %POS 4,8 %POS 15,3 %POS 16,5 %POS 11,4 %POS 13,5 % -
 
Bruttomargin411.630420.701410.186336.047305.811271.991227.143196.281
NEG -2,2 %POS 2,6 %POS 22,1 %POS 9,9 %POS 12,4 %POS 19,7 %POS 15,7 % -
 
EBITDA resultat89.90994.960114.77488.39369.67058.12356.06644.062
NEG -5,3 %NEG -17,3 %POS 29,8 %POS 26,9 %POS 19,9 %POS 3,7 %POS 27,2 % -
 
Driftsresultat60.24767.54877.62563.12749.22338.71036.36825.119
NEG -10,8 %NEG -13,0 %POS 23,0 %POS 28,2 %POS 27,2 %POS 6,4 %POS 44,8 % -
 
Kontantstrøm113.821125.656157.16842.64760.26330.99936.0150
NEG -9,4 %NEG -20,0 %POS 268,5 %NEG -29,2 %POS 94,4 %NEG -13,9 % - -
 
Kassebeholdning00000000
- - - - - - - -
 
Sum egenkapital208.690212.006197.978160.478116.39373.23933.90411.151
NEG -1,6 %POS 7,1 %POS 23,4 %POS 37,9 %POS 58,9 %POS 116,0 %POS 204,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld15.59513.16229.557112.637114.893128.460144.162163.712
NEG -18,5 %POS 55,5 %POS 73,8 %POS 2,0 %POS 10,6 %POS 10,9 %POS 11,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.