Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 13 341 580 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
637 1 155 960 500 820 11 680 500 3 663

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Q 33 Hotelldrift AS 100,00% 93 87 6,90%
 
TOTALT: Alle selskap   93 87 6,90%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Q 33 Hotelldrift AS 10 024 42,85% 93 9 931 42,62%
 
TOTALT: Alle selskap 10 024 42,85% 93 9 931 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Q 33 Hotelldrift AS 10 024 93 9 931
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
93 -10,00% 10 015
 
  -30,00% 9 996
 
  -50,00% 9 978
 
  -70,00% 9 959
 
  -100,00% 9 931

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter73.26568.32765.61970.80276.01977.40976.57644.003
POS 7,2 %POS 4,1 %NEG -7,3 %NEG -6,9 %NEG -1,8 %POS 1,1 %POS 74,0 % -
 
Bruttomargin65.25060.98358.53863.39966.76368.64967.47738.948
POS 7,0 %POS 4,2 %NEG -7,7 %NEG -5,0 %NEG -2,7 %POS 1,7 %POS 73,2 % -
 
EBITDA resultat4.1193.7353143.8871.5192.2995.885-3.229
POS 10,3 %POS 1 089,5 %NEG -91,9 %POS 155,9 %NEG -33,9 %NEG -60,9 %POS 282,3 % -
 
Driftsresultat3.6323.228-313.5991.3532.1105.709-3.311
POS 12,5 %POS 10 512,9 %NEG -100,9 %POS 166,0 %NEG -35,9 %NEG -63,0 %POS 272,4 % -
 
Kontantstrøm4.1383.892714-12.6711.8076.388800
POS 6,3 %POS 445,1 %POS 105,6 %NEG -801,2 %NEG -71,7 %POS 7 885,0 % - -
 
Kassebeholdning4383337616.70615.85611.61212.474
NEG -48,2 %POS 151,5 %NEG -56,6 %NEG -99,5 %POS 5,4 %POS 36,5 %NEG -6,9 % -
 
Sum egenkapital9.7079.7609.96710.05610.01310.34910.0495.119
NEG -0,5 %NEG -2,1 %NEG -0,9 %POS 0,4 %NEG -3,2 %POS 3,0 %POS 96,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.