Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 18 946 603 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
258 000 3 121 521 1 380 082 11 144 000 3 043 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Q 33 Hotelldrift AS 100,00% 117 93 25,81%
 
TOTALT: Alle selskap   117 93 25,81%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Q 33 Hotelldrift AS 10 013 44,91% 117 9 896 44,62%
 
TOTALT: Alle selskap 10 013 44,91% 117 9 896 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Q 33 Hotelldrift AS 10 013 117 9 896
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
117 -10,00% 10 001
 
  -30,00% 9 978
 
  -50,00% 9 955
 
  -70,00% 9 931
 
  -100,00% 9 896

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter76.86973.26568.32765.61970.80276.01977.40976.576
POS 4,9 %POS 7,2 %POS 4,1 %NEG -7,3 %NEG -6,9 %NEG -1,8 %POS 1,1 % -
 
Bruttomargin68.17165.25060.98358.53863.39966.76368.64967.477
POS 4,5 %POS 7,0 %POS 4,2 %NEG -7,7 %NEG -5,0 %NEG -2,7 %POS 1,7 % -
 
EBITDA resultat4.7134.1193.7353143.8871.5192.2995.885
POS 14,4 %POS 10,3 %POS 1 089,5 %NEG -91,9 %POS 155,9 %NEG -33,9 %NEG -60,9 % -
 
Driftsresultat4.0913.6323.228-313.5991.3532.1105.709
POS 12,6 %POS 12,5 %POS 10 512,9 %NEG -100,9 %POS 166,0 %NEG -35,9 %NEG -63,0 % -
 
Kontantstrøm5.3864.1383.892714-12.6711.8076.3880
POS 30,2 %POS 6,3 %POS 445,1 %POS 105,6 %NEG -801,2 %NEG -71,7 % - -
 
Kassebeholdning304383337616.70615.85611.612
NEG -30,2 %NEG -48,2 %POS 151,5 %NEG -56,6 %NEG -99,5 %POS 5,4 %POS 36,5 % -
 
Sum egenkapital9.5429.7079.7609.96710.05610.01310.34910.049
NEG -1,7 %NEG -0,5 %NEG -2,1 %NEG -0,9 %POS 0,4 %NEG -3,2 %POS 3,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.