Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 190 688 745 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 4 245 190 684 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Qarlbo Associates AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Qarlbo Associates AS 269 865 67,73% - 269 865 67,73%
 
TOTALT: Alle selskap 269 865 67,73% - 269 865 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Qarlbo Associates AS 269 865 - 269 865
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 269 865
 
  -30,00% 269 865
 
  -50,00% 269 865
 
  -70,00% 269 865
 
  -100,00% 269 865

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter0003.5890000
- - NEG -100,0 %POS 100% - - - -
 
Bruttomargin0003.5890000
- - NEG -100,0 %POS 100% - - - -
 
EBITDA resultat-141-194-1354.071-117-107-87-84
POS 27,3 %NEG -43,7 %NEG -103,3 %POS 3 579,5 %NEG -9,3 %NEG -23,0 %NEG -3,6 % -
 
Driftsresultat-141-194-1354.071-117-107-87-84
POS 27,3 %NEG -43,7 %NEG -103,3 %POS 3 579,5 %NEG -9,3 %NEG -23,0 %NEG -3,6 % -
 
Kontantstrøm-130104.074-16.2714.321-1.7608.726-18.4290
NEG -100,1 %POS 739,6 %NEG -476,6 %POS 345,5 %NEG -120,2 %POS 147,3 % - -
 
Kassebeholdning23.80523.93515.91632.20532.93132.590105.786127.682
NEG -0,5 %POS 50,4 %NEG -50,6 %NEG -2,2 %POS 1,0 %NEG -69,2 %NEG -17,1 % -
 
Sum egenkapital182.094162.561170.017169.567165.084166.355163.429159.187
POS 12,0 %NEG -4,4 %POS 0,3 %POS 2,7 %NEG -0,8 %POS 1,8 %POS 2,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.