Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 190 401 151 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 34 151 190 367 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Qarlbo Associates AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Qarlbo Associates AS 267 440 67,25% - 267 440 67,25%
 
TOTALT: Alle selskap 267 440 67,25% - 267 440 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Qarlbo Associates AS 267 440 - 267 440
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 267 440
 
  -30,00% 267 440
 
  -50,00% 267 440
 
  -70,00% 267 440
 
  -100,00% 267 440

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter00003.589000
- - - NEG -100,0 %POS 100% - - -
 
Bruttomargin00003.589000
- - - NEG -100,0 %POS 100% - - -
 
EBITDA resultat-289-141-194-1354.071-117-107-87
NEG -105,0 %POS 27,3 %NEG -43,7 %NEG -103,3 %POS 3 579,5 %NEG -9,3 %NEG -23,0 % -
 
Driftsresultat-289-141-194-1354.071-117-107-87
NEG -105,0 %POS 27,3 %NEG -43,7 %NEG -103,3 %POS 3 579,5 %NEG -9,3 %NEG -23,0 % -
 
Kontantstrøm84.268-130104.074-16.2714.321-1.7608.7260
POS 64 921,5 %NEG -100,1 %POS 739,6 %NEG -476,6 %POS 345,5 %NEG -120,2 % - -
 
Kassebeholdning98.69023.80523.93515.91632.20532.93132.590105.786
POS 314,6 %NEG -0,5 %POS 50,4 %NEG -50,6 %NEG -2,2 %POS 1,0 %NEG -69,2 % -
 
Sum egenkapital279.711182.094162.561170.017169.567165.084166.355163.429
POS 53,6 %POS 12,0 %NEG -4,4 %POS 0,3 %POS 2,7 %NEG -0,8 %POS 1,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.