Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 375 571 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 13 050 3 810 358 000 711

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Q Management AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Q Management AS 19 2,16% - 19 2,16%
 
TOTALT: Alle selskap 19 2,16% - 19 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Q Management AS 19 - 19
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 19
 
  -30,00% 19
 
  -50,00% 19
 
  -70,00% 19
 
  -100,00% 19

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2016201520142013
Driftsinntekter1.5367920230
POS 93,9 %POS 100%NEG -100,0 % -
 
Bruttomargin1.5367920230
POS 93,9 %POS 100%NEG -100,0 % -
 
EBITDA resultat-27228-3746
NEG -111,8 %POS 716,2 %NEG -180,4 % -
 
Driftsresultat-27228-3746
NEG -111,8 %POS 716,2 %NEG -180,4 % -
 
Kontantstrøm-196396-290
NEG -149,5 %POS 1 465,5 % - -
 
Kassebeholdning2213642743
NEG -39,3 %POS 1 248,1 %NEG -37,2 % -
 
Sum egenkapital1721992462
NEG -13,6 %POS 729,2 %NEG -61,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000
- - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.