Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 139 377 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
390 000 84 781 38 096 601 500 25 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Q Science Nordic AS 100,00% 2 12 -83,33%
 
TOTALT: Alle selskap   2 12 -83,33%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Q Science Nordic AS -297 -23,15% 2 -299 -23,34%
 
TOTALT: Alle selskap -297 -23,15% 2 -299 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Q Science Nordic AS -297 2 -299
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
2 -10,00% -297
 
  -30,00% -298
 
  -50,00% -298
 
  -70,00% -298
 
  -100,00% -299

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011
Driftsinntekter1.0483.6852.4392.1070
NEG -71,6 %POS 51,1 %POS 15,8 %POS 100% -
 
Bruttomargin5831.5491.2571.0490
NEG -62,4 %POS 23,2 %POS 19,8 %POS 100% -
 
EBITDA resultat-39581431070
NEG -167,2 %NEG -59,4 %POS 33,6 %POS 100% -
 
Driftsresultat-85261231050
NEG -426,9 %NEG -78,9 %POS 17,1 %POS 100% -
 
Kontantstrøm176271-474-3000
NEG -35,1 %POS 157,2 %NEG -58,0 % - -
 
Kassebeholdning68533163115
POS 28,3 %POS 71,0 %NEG -50,8 %NEG -45,2 % -
 
Sum egenkapital-51147212167115
NEG -134,7 %NEG -30,7 %POS 26,9 %POS 45,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld4415727923440
POS 22,9 %POS 27,8 %NEG -130,2 %NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.