Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 528 795 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 152 466 21 329 355 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Quality Improvement International AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Quality Improvement International AS 1 473 74,47% - 1 473 74,47%
 
TOTALT: Alle selskap 1 473 74,47% - 1 473 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Quality Improvement International AS 1 473 - 1 473
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 473
 
  -30,00% 1 473
 
  -50,00% 1 473
 
  -70,00% 1 473
 
  -100,00% 1 473

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter5.6704.7194.7954.7233.5724.0063.1972.412
POS 20,2 %NEG -1,6 %POS 1,5 %POS 32,2 %NEG -10,8 %POS 25,3 %POS 32,5 % -
 
Bruttomargin3.9993.1063.1793.0492.3772.4892.5481.780
POS 28,8 %NEG -2,3 %POS 4,3 %POS 28,3 %NEG -4,5 %NEG -2,3 %POS 43,1 % -
 
EBITDA resultat1.27743958544779561224105
POS 190,9 %NEG -25,0 %POS 30,9 %POS 465,8 %NEG -85,9 %POS 150,4 %POS 113,3 % -
 
Driftsresultat1.2774395854477956122443
POS 190,9 %NEG -25,0 %POS 30,9 %POS 465,8 %NEG -85,9 %POS 150,4 %POS 420,9 % -
 
Kontantstrøm1.06615293638359188-810
POS 601,3 %NEG -83,8 %POS 144,4 %POS 549,2 %NEG -68,6 %POS 332,1 % - -
 
Kassebeholdning2.8692.0041.806914633438347463
POS 43,2 %POS 11,0 %POS 97,6 %POS 44,4 %POS 44,5 %POS 26,2 %NEG -25,1 % -
 
Sum egenkapital3.0942.1401.8181.4011.0861.032624466
POS 44,6 %POS 17,7 %POS 29,8 %POS 29,0 %POS 5,2 %POS 65,4 %POS 33,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.