Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 170 945 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 398 836 91 110 1 661 000 20 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (43,56%) EBITDA (-5,70%)
Kassebeholdning (70,48%) Resultat før skatt (-4,80%)
Sum egenkapital (7,33%) Driftsresultat (-5,29%)
Driftsinntekter (1,60%)
Bruttomargin (1,60%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Råd & Regnskap Sotra AS 100,00% 38 53 -28,30%
 
TOTALT: Alle selskap   38 53 -28,30%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Råd & Regnskap Sotra AS 1 157 25,13% 38 1 119 24,51%
 
TOTALT: Alle selskap 1 157 25,13% 38 1 119 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Råd & Regnskap Sotra AS 1 157 38 1 119
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
38 -10,00% 1 153
 
  -30,00% 1 146
 
  -50,00% 1 138
 
  -70,00% 1 130
 
  -100,00% 1 119

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter9.1288.2477.8627.0257.5748.2738.5108.104
POS 10,7 %POS 4,9 %POS 11,9 %NEG -7,2 %NEG -8,4 %NEG -2,8 %POS 5,0 % -
 
Bruttomargin9.1288.2477.8627.0257.5748.2738.5108.104
POS 10,7 %POS 4,9 %POS 11,9 %NEG -7,2 %NEG -8,4 %NEG -2,8 %POS 5,0 % -
 
EBITDA resultat2.7382.1952.3281.6601.8512.4392.1942.165
POS 24,7 %NEG -5,7 %POS 40,2 %NEG -10,3 %NEG -24,1 %POS 11,2 %POS 1,3 % -
 
Driftsresultat2.7222.1792.3211.6281.7922.3502.0792.096
POS 24,9 %NEG -6,1 %POS 42,6 %NEG -9,2 %NEG -23,7 %POS 13,0 %NEG -0,8 % -
 
Kontantstrøm3.2891.9231.8721.8751.4102.0692.0110
POS 71,0 %POS 2,7 %NEG -0,2 %POS 33,0 %NEG -31,9 %POS 2,9 % - -
 
Kassebeholdning1.2664735307764988931.0961.436
POS 167,7 %NEG -10,8 %NEG -31,7 %POS 55,8 %NEG -44,2 %NEG -18,5 %NEG -23,7 % -
 
Sum egenkapital1.064889758533517535570984
POS 19,7 %POS 17,3 %POS 42,2 %POS 3,1 %NEG -3,4 %NEG -6,1 %NEG -42,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.