Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 263 158 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 658 1 262 500 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Resultat før skatt (100,82%) EBITDA (-40,00%)
Kassebeholdning (48,69%) Driftsresultat (-40,00%)
Sum egenkapital (34,53%) Kontantstrøm fra drift (-51,26%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Raka Holding AS 100,00% - -
 
Rr Miljø AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Raka Holding AS 3 845 96,05% - 3 845 96,05%
 
Rr Miljø AS 2 157 41,73% - 2 157 41,73%
 
TOTALT: Alle selskap 6 002 65,44% - 6 002 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Raka Holding AS 3 845 - 3 845
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 3 845
 
  -30,00% 3 845
 
  -50,00% 3 845
 
  -70,00% 3 845
 
  -100,00% 3 845

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter000000547294
- - - - - NEG -100,0 %POS 86,1 % -
 
Bruttomargin000000547294
- - - - - NEG -100,0 %POS 86,1 % -
 
EBITDA resultat-19-24-20-18-15-17443-250
POS 20,8 %NEG -20,0 %NEG -11,1 %NEG -20,0 %POS 11,8 %NEG -103,8 %POS 277,2 % -
 
Driftsresultat-19-24-20-18-15-17443-310
POS 20,8 %NEG -20,0 %NEG -11,1 %NEG -20,0 %POS 11,8 %NEG -103,8 %POS 242,9 % -
 
Kontantstrøm0-2-4-4-3-12-7110
POS 100,0 %POS 50,0 % - NEG -33,3 %POS 75,0 %POS 98,3 % - -
 
Kassebeholdning000000219
- - - - - NEG -100,0 %NEG -89,5 % -
 
Sum egenkapital2.3651.3801.3981.4121.4231.9301.4421.069
POS 71,4 %NEG -1,3 %NEG -1,0 %NEG -0,8 %NEG -26,3 %POS 33,8 %POS 34,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld212633435675941.231
POS 19,2 %POS 21,2 %POS 23,3 %POS 23,2 %POS 25,3 %POS 20,2 %POS 92,4 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.