Sjekk kredittstatus her

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 1 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 560 815 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 314 301 74 014 875 500 297 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (216,58%) Kontantstrøm fra drift (-42,06%)
Resultat før skatt (108,96%) Kassebeholdning (-1,08%)
Driftsresultat (125,39%)
Sum egenkapital (12,70%)
Driftsinntekter (8,27%)
Bruttomargin (7,94%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Regnskapspartner AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Regnskapspartner AS -220 -11,38% - -220 -11,38%
 
TOTALT: Alle selskap -220 -11,38% - -220 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Regnskapspartner AS -220 - -220
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -220
 
  -30,00% -220
 
  -50,00% -220
 
  -70,00% -220
 
  -100,00% -220

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter6.7636.3196.1425.6714.9784.8484.4824.372
POS 7,0 %POS 2,9 %POS 8,3 %POS 13,9 %POS 2,7 %POS 8,2 %POS 2,5 % -
 
Bruttomargin6.6426.2406.1115.6414.9664.8484.4824.372
POS 6,4 %POS 2,1 %POS 8,3 %POS 13,6 %POS 2,4 %POS 8,2 %POS 2,5 % -
 
EBITDA resultat75214277287349171200
NEG -65,0 %NEG -22,7 %POS 889,3 %NEG -61,6 %POS 49,0 %NEG -71,3 %NEG -14,5 % -
 
Driftsresultat-2174146-264729153140
NEG -128,4 %NEG -49,3 %POS 661,5 %NEG -155,3 %POS 62,1 %NEG -81,0 %POS 9,3 % -
 
Kontantstrøm-154144300517-1231850
NEG -206,9 %NEG -52,0 %POS 5 900,0 %NEG -70,6 %POS 113,8 %NEG -166,5 % - -
 
Kassebeholdning014813277177175321124
NEG -100,0 %POS 12,1 %POS 71,4 %NEG -56,5 %POS 1,1 %NEG -45,5 %POS 158,9 % -
 
Sum egenkapital106149104148170136116315
NEG -28,9 %POS 43,3 %NEG -29,7 %NEG -12,9 %POS 25,0 %POS 17,2 %NEG -63,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld3482062883314600
NEG -68,9 %POS 28,5 %POS 13,0 %NEG -8 175,0 %POS 33,3 %POS 0,0 % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.