Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 498 736 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
350 400 470 630 87 205 1 509 500 81 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (267,40%) EBITDA (-69,34%)
Driftsinntekter (12,11%) Resultat før skatt (-70,37%)
Bruttomargin (7,04%) Driftsresultat (-70,27%)
Kassebeholdning (-43,50%)
Sum egenkapital (-91,39%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Reiseter Installasjon AS 100,00% 19 33 -42,42%
 
TOTALT: Alle selskap   19 33 -42,42%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Reiseter Installasjon AS 354 9,51% 19 335 9,04%
 
TOTALT: Alle selskap 354 9,51% 19 335 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Reiseter Installasjon AS 354 19 335
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
19 -10,00% 352
 
  -30,00% 348
 
  -50,00% 345
 
  -70,00% 341
 
  -100,00% 335

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter8.2247.3706.7706.2455.9025.4565.6975.207
POS 11,6 %POS 8,9 %POS 8,4 %POS 5,8 %POS 8,2 %NEG -4,2 %POS 9,4 % -
 
Bruttomargin5.2184.5684.2133.8693.3573.1123.1602.901
POS 14,2 %POS 8,4 %POS 8,9 %POS 15,3 %POS 7,9 %NEG -1,5 %POS 8,9 % -
 
EBITDA resultat549327488661200111325432
POS 67,9 %NEG -33,0 %NEG -26,2 %POS 230,5 %POS 80,2 %NEG -65,8 %NEG -24,8 % -
 
Driftsresultat544321482655196107325432
POS 69,5 %NEG -33,4 %NEG -26,4 %POS 234,2 %POS 83,2 %NEG -67,1 %NEG -24,8 % -
 
Kontantstrøm-256227783439-199-1958210
NEG -212,8 %NEG -71,0 %POS 78,4 %POS 320,6 %NEG -2,1 %NEG -123,8 % - -
 
Kassebeholdning1.8782.1991.9141.1048011.0181.185352
NEG -14,6 %POS 14,9 %POS 73,4 %POS 37,8 %NEG -21,3 %NEG -14,1 %POS 236,6 % -
 
Sum egenkapital4.2283.7843.5133.1262.6392.4722.3742.116
POS 11,7 %POS 7,7 %POS 12,4 %POS 18,5 %POS 6,8 %POS 4,1 %POS 12,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.