Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 385 623 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 123 658 14 466 247 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (112,50%)
Resultat før skatt (103,06%)
Driftsresultat (109,43%)
Kontantstrøm fra drift (122,86%)
Kassebeholdning (25,00%)
Sum egenkapital (175,00%)
Driftsinntekter (117,10%)
Bruttomargin (25,75%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Ressurs og Miljø AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Ressurs og Miljø AS 3 0,67% - 3 0,67%
 
TOTALT: Alle selskap 3 0,67% - 3 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Ressurs og Miljø AS 3 - 3
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 3
 
  -30,00% 3
 
  -50,00% 3
 
  -70,00% 3
 
  -100,00% 3

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter1.2702.9744.5473.9883.4533.2973.8221.580
NEG -57,3 %NEG -34,6 %POS 14,0 %POS 15,5 %POS 4,7 %NEG -13,7 %POS 141,9 % -
 
Bruttomargin1.2702.9744.2463.5752.8232.6103.5561.580
NEG -57,3 %NEG -30,0 %POS 18,8 %POS 26,6 %POS 8,2 %NEG -26,6 %POS 125,1 % -
 
EBITDA resultat130-5316888-2662440256
POS 345,3 %NEG -131,5 %POS 90,9 %POS 133,1 %NEG -1 208,3 %NEG -40,0 %NEG -84,4 % -
 
Driftsresultat111-6611232-320-1324256
POS 268,2 %NEG -158,9 %POS 250,0 %POS 110,0 %NEG -2 361,5 %NEG -154,2 %NEG -90,6 % -
 
Kontantstrøm-336867133-106-167-310
NEG -4 300,0 %NEG -88,1 %NEG -49,6 %POS 225,5 %POS 36,5 %NEG -438,7 % - -
 
Kassebeholdning-7762889146191457421
NEG -224,2 %NEG -29,5 %NEG -3,3 %POS 97,8 %NEG -75,9 %NEG -58,2 %POS 8,6 % -
 
Sum egenkapital226-5347-37-50280303288
POS 526,4 %NEG -212,8 %POS 227,0 %POS 26,0 %NEG -117,9 %NEG -7,6 %POS 5,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld025761251841343040
POS 100,0 %POS 67,1 %POS 39,2 %POS 32,1 %NEG -37,3 %POS 55,9 %NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.