Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 529 322 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 115 644 50 178 363 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Rett Nord AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Rett Nord AS 298 32,71% - 298 32,71%
 
TOTALT: Alle selskap 298 32,71% - 298 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Rett Nord AS 298 - 298
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 298
 
  -30,00% 298
 
  -50,00% 298
 
  -70,00% 298
 
  -100,00% 298

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2016201520142013
Driftsinntekter5241.2821.743243
NEG -59,1 %NEG -26,4 %POS 617,3 % -
 
Bruttomargin5241.2821.743243
NEG -59,1 %NEG -26,4 %POS 617,3 % -
 
EBITDA resultat2488218-305
NEG -72,7 %NEG -59,6 %POS 171,5 % -
 
Driftsresultat2488218-305
NEG -72,7 %NEG -59,6 %POS 171,5 % -
 
Kontantstrøm-522451520
NEG -121,2 %POS 61,2 % - -
 
Kassebeholdning27829217927
NEG -4,8 %POS 63,1 %POS 563,0 % -
 
Sum egenkapital20218097-111
POS 12,2 %POS 85,6 %POS 187,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000
- - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.