Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 451 055 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 125 795 23 260 285 000 17 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (35,16%) Kontantstrøm fra drift (-46,09%)
Resultat før skatt (120,00%) Kassebeholdning (-69,74%)
Driftsresultat (42,35%) Driftsinntekter (-15,67%)
Sum egenkapital (16,23%) Bruttomargin (-15,67%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Revisjons-partner AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Revisjons-partner AS 351 35,60% - 351 35,60%
 
TOTALT: Alle selskap 351 35,60% - 351 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Revisjons-partner AS 351 - 351
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 351
 
  -30,00% 351
 
  -50,00% 351
 
  -70,00% 351
 
  -100,00% 351

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter2.5752.8552.6562.2932.4352.0011.9561.662
NEG -9,8 %POS 7,5 %POS 15,8 %NEG -5,8 %POS 21,7 %POS 2,3 %POS 17,7 % -
 
Bruttomargin2.5752.8552.6562.2932.4352.0011.9561.662
NEG -9,8 %POS 7,5 %POS 15,8 %NEG -5,8 %POS 21,7 %POS 2,3 %POS 17,7 % -
 
EBITDA resultat292262165300641256200153
POS 11,5 %POS 58,8 %NEG -45,0 %NEG -53,2 %POS 150,4 %POS 28,0 %POS 30,7 % -
 
Driftsresultat278254159298635246190147
POS 9,4 %POS 59,7 %NEG -46,6 %NEG -53,1 %POS 158,1 %POS 29,5 %POS 29,3 % -
 
Kontantstrøm-249413239-347425691040
NEG -160,3 %POS 72,8 %POS 168,9 %NEG -181,6 %POS 515,9 %NEG -33,7 % - -
 
Kassebeholdning128440497437809587536451
NEG -70,9 %NEG -11,5 %POS 13,7 %NEG -46,0 %POS 37,8 %POS 9,5 %POS 18,8 % -
 
Sum egenkapital249119216402289230257325
POS 109,2 %NEG -44,9 %NEG -46,3 %POS 39,1 %POS 25,7 %NEG -10,5 %NEG -20,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld2723000000
NEG -17,4 %POS 0,0 % - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.