Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 177 582 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 550 932 103 151 1 239 500 284 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS 100,00% 80 92 -13,04%
 
Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS 0,25% 80 92 -13,04%
 
TOTALT: Alle selskap   80 92 -13,26%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS 1 404 32,44% 80 1 324 31,17%
 
Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS 1 404 32,44% 80 1 324 31,17%
 
TOTALT: Alle selskap 2 808 32,44% 160 2 648 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS 1 404 80 1 324
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
80 -10,00% 1 396
 
  -30,00% 1 380
 
  -50,00% 1 364
 
  -70,00% 1 348
 
  -100,00% 1 324

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter11.72811.42511.28410.91211.41711.42212.03411.519
POS 2,7 %POS 1,2 %POS 3,4 %NEG -4,4 %NEG -0,0 %NEG -5,1 %POS 4,5 % -
 
Bruttomargin11.71511.37911.25410.89211.34711.32611.83011.325
POS 3,0 %POS 1,1 %POS 3,3 %NEG -4,0 %POS 0,2 %NEG -4,3 %POS 4,5 % -
 
EBITDA resultat1.2581.1601.0699939971.0391.1031.117
POS 8,4 %POS 8,5 %POS 7,7 %NEG -0,4 %NEG -4,0 %NEG -5,8 %NEG -1,3 % -
 
Driftsresultat1.1271.011307256251261303371
POS 11,5 %POS 229,3 %POS 19,9 %POS 2,0 %NEG -3,8 %NEG -13,9 %NEG -18,3 % -
 
Kontantstrøm5461.4056922508257101.3410
NEG -61,1 %POS 103,0 %POS 176,8 %NEG -69,7 %POS 16,2 %NEG -47,1 % - -
 
Kassebeholdning1.4991.6879355451.099652401909
NEG -11,1 %POS 80,4 %POS 71,6 %NEG -50,4 %POS 68,6 %POS 62,6 %NEG -55,9 % -
 
Sum egenkapital1.5671.7401.6321.4391.3031.1981.092991
NEG -9,9 %POS 6,6 %POS 13,4 %POS 10,4 %POS 8,8 %POS 9,7 %POS 10,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld03006009001.2801.7102.0733.149
POS 100,0 %POS 50,0 %POS 33,3 %POS 29,7 %POS 25,1 %POS 17,5 %POS 34,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.