Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 179 298 177 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
576 800 299 466 630 411 177 102 500 689 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Risa Gruppen AS 100,00% 10 863 11 199 -3,00%
 
Taurodalen ANS - - - -
Rental.one AS 100,00% 2 845 3 251 -12,49%
Bjørns Hage & Anlegg AS 100,00% 1 310 194 575,26%
Risa AS 100,00% - - -
 
Gasbet AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   10 863 14 644 -25,82%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Risa Gruppen AS 151 973 42,91% 10 863 141 110 41,10%
 
Taurodalen ANS 4 667 69,28% - 4 667 69,28%
Rental.one AS 85 467 29,04% 2 845 82 622 28,35%
Bjørns Hage & Anlegg AS 3 697 14,73% 1 310 2 387 10,03%
Risa AS 199 993 22,09% - 199 993 22,09%
 
Gasbet AS 1 227 24,09% - 1 227 24,09%
 
TOTALT: Alle selskap 447 024 28,10% 15 018 432 006 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Risa Gruppen AS 151 973 10 863 141 110
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
10 863 -10,00% 150 887
 
  -30,00% 148 714
 
  -50,00% 146 542
 
  -70,00% 144 369
 
  -100,00% 141 110

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År
Driftsinntekter
 
Bruttomargin
 
EBITDA resultat
 
Driftsresultat
 
Kontantstrøm
 
Kassebeholdning
 
Sum egenkapital
 
Sum langsiktig gjeld
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.