Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 18 156 295 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 778 356 76 438 17 280 500 21 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)

God ESG-rapportering
er en strategisk KPI

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Rjukan Næringsutvikling AS 100,00% ●●●● ●●●●
 
Rjukan Digital Arena AS 34,00% ●●●● ●●●● -
Rjukan Næringspark AS 100,00% ●●●● ●●●● -
Visitrjukan AS 7,84% ●●●● ●●●● -
Eyde Skaperverksted AS 100,00% ●●●● ●●●●
 
TOTALT: Alle selskap   ●●●● ●●●●
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Rjukan Næringsutvikling AS 36 810 75,76% - ●●●● ●●●●
 
Rjukan Digital Arena AS -1 854 -125,52% - ●●●● ●●●●
Rjukan Næringspark AS 2 442 3,70% - ●●●● ●●●●
Visitrjukan AS 1 799 45,53% - ●●●● ●●●●
Eyde Skaperverksted AS ●●●● ●●●●
 
TOTALT: Alle selskap 39 197 32,66% - ●●●● (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Rjukan Næringsutvikling AS 36 810 - ●●●●
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% ●●●●
 
  -30,00% ●●●●
 
  -50,00% ●●●●
 
  -70,00% ●●●●
 
  -100,00% ●●●●

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20212020201920182017
Driftsinntekter●●●8.75710.94012.89612.701
●●●NEG -20,0 %NEG -15,2 %POS 1,5 %NEG -1,8 %
 
Bruttomargin●●●5.7596.8427.6756.460
●●●NEG -15,8 %NEG -10,9 %POS 18,8 %NEG -48,0 %
 
EBITDA resultat●●●1131.3341.402381
●●●NEG -91,5 %NEG -4,9 %POS 268,0 %POS 2 005,0 %
 
Driftsresultat●●●-461.1751.248238
●●●NEG -103,9 %NEG -5,8 %POS 424,4 %POS 264,1 %
 
Kontantstrøm●●●9141.200-2.209609
●●●NEG -23,8 %POS 154,3 %NEG -462,7 %NEG -77,9 %
 
Kassebeholdning●●●11.41411.16510.84116.740
●●●POS 2,2 %POS 3,0 %NEG -35,2 %NEG -18,1 %
 
Sum egenkapital●●●30.37530.52429.76121.050
●●●NEG -0,5 %POS 2,6 %POS 41,4 %POS 1,5 %
 
Sum langsiktig gjeld●●●8.8619.54414.3291.535
●●●POS 7,2 %POS 33,4 %NEG -833,5 %POS 5,8 %