Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 22 105 066 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
493 600 4 001 301 435 164 16 651 000 524 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Røstad Entreprenør AS 100,00% - -
 
Røstad Entreprenør AS 2,02% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Røstad Entreprenør AS 17 094 36,89% - 17 094 36,89%
 
Røstad Entreprenør AS 17 094 36,89% - 17 094 36,89%
 
TOTALT: Alle selskap 34 188 36,89% - 34 188 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Røstad Entreprenør AS 17 094 - 17 094
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 17 094
 
  -30,00% 17 094
 
  -50,00% 17 094
 
  -70,00% 17 094
 
  -100,00% 17 094

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter72.34272.22286.458118.337135.75076.80268.19561.590
POS 0,2 %NEG -16,5 %NEG -26,9 %NEG -12,8 %POS 76,8 %POS 12,6 %POS 10,7 % -
 
Bruttomargin33.74033.04740.79645.82550.31436.13130.85328.865
POS 2,1 %NEG -19,0 %NEG -11,0 %NEG -8,9 %POS 39,3 %POS 17,1 %POS 6,9 % -
 
EBITDA resultat2.2161063.4605745.2312.219-3472.415
POS 1 990,6 %NEG -96,9 %POS 502,8 %NEG -89,0 %POS 135,7 %POS 739,5 %NEG -114,4 % -
 
Driftsresultat741-1.8491.219-1.9562.577-90-2.222759
POS 140,1 %NEG -251,7 %POS 162,3 %NEG -175,9 %POS 2 963,3 %POS 95,9 %NEG -392,8 % -
 
Kontantstrøm783.306-528-4.9857.6202.8151.9990
NEG -97,6 %POS 726,1 %POS 89,4 %NEG -165,4 %POS 170,7 %POS 40,8 % - -
 
Kassebeholdning1.1088085295829.9254.6193.9301.240
POS 37,1 %POS 52,7 %NEG -9,1 %NEG -94,1 %POS 114,9 %POS 17,5 %POS 216,9 % -
 
Sum egenkapital5.2534.1856.1775.8367.7054.9545.2937.221
POS 25,5 %NEG -32,2 %POS 5,8 %NEG -24,3 %POS 55,5 %NEG -6,4 %NEG -26,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld2.1602.9505.4904.9438.3208.5637.3134.564
POS 26,8 %POS 46,3 %NEG -11,1 %POS 40,6 %POS 2,8 %NEG -17,1 %NEG -60,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.