Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 36 427 421 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
402 400 4 447 890 545 630 30 444 500 587 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Driftsinntekter (11,16%) EBITDA (-53,43%)
Resultat før skatt (-92,74%)
Driftsresultat (-87,97%)
Kontantstrøm fra drift (-20,47%)
Kassebeholdning (-27,72%)
Sum egenkapital (-38,52%)
Bruttomargin (-22,55%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

De beste på digitalisering sparer enormt med tid og kostnader. Du kan også gjøre mye: SE HER

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Røstad Entreprenør AS 100,00% - -
 
Røstad Entreprenør AS 2,02% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Røstad Entreprenør AS 10 509 14,95% - 10 509 14,95%
 
Røstad Entreprenør AS 10 509 14,95% - 10 509 14,95%
 
TOTALT: Alle selskap 21 018 14,95% - 21 018 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Røstad Entreprenør AS 10 509 - 10 509
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 10 509
 
  -30,00% 10 509
 
  -50,00% 10 509
 
  -70,00% 10 509
 
  -100,00% 10 509

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter85.78272.34272.22286.458118.337135.75076.80268.195
POS 18,6 %POS 0,2 %NEG -16,5 %NEG -26,9 %NEG -12,8 %POS 76,8 %POS 12,6 % -
 
Bruttomargin39.93933.74033.04740.79645.82550.31436.13130.853
POS 18,4 %POS 2,1 %NEG -19,0 %NEG -11,0 %NEG -8,9 %POS 39,3 %POS 17,1 % -
 
EBITDA resultat5.3022.2161063.4605745.2312.219-347
POS 139,3 %POS 1 990,6 %NEG -96,9 %POS 502,8 %NEG -89,0 %POS 135,7 %POS 739,5 % -
 
Driftsresultat4.090741-1.8491.219-1.9562.577-90-2.222
POS 452,0 %POS 140,1 %NEG -251,7 %POS 162,3 %NEG -175,9 %POS 2 963,3 %POS 95,9 % -
 
Kontantstrøm3.355783.306-528-4.9857.6202.8150
POS 4 201,3 %NEG -97,6 %POS 726,1 %POS 89,4 %NEG -165,4 %POS 170,7 % - -
 
Kassebeholdning1.1731.1088085295829.9254.6193.930
POS 5,9 %POS 37,1 %POS 52,7 %NEG -9,1 %NEG -94,1 %POS 114,9 %POS 17,5 % -
 
Sum egenkapital8.0915.2534.1856.1775.8367.7054.9545.293
POS 54,0 %POS 25,5 %NEG -32,2 %POS 5,8 %NEG -24,3 %POS 55,5 %NEG -6,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.2912.1602.9505.4904.9438.3208.5637.313
POS 40,2 %POS 26,8 %POS 46,3 %NEG -11,1 %POS 40,6 %POS 2,8 %NEG -17,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.