Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 7 613 433 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
279 200 930 411 141 822 5 007 000 1 255 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Driftsinntekter (3,27%) EBITDA (-3,78%)
Resultat før skatt (-8,61%)
Driftsresultat (-8,80%)
Kontantstrøm fra drift (-12,05%)
Kassebeholdning (-55,88%)
Sum egenkapital (-4,07%)
Bruttomargin (-5,31%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Røyrleggjar Ingmar Fimreite AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Røyrleggjar Ingmar Fimreite AS 3 964 35,63% - 3 964 35,63%
 
TOTALT: Alle selskap 3 964 35,63% - 3 964 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Røyrleggjar Ingmar Fimreite AS 3 964 - 3 964
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 3 964
 
  -30,00% 3 964
 
  -50,00% 3 964
 
  -70,00% 3 964
 
  -100,00% 3 964

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter14.46417.31819.06816.69916.62017.81113.78710.701
NEG -16,5 %NEG -9,2 %POS 14,2 %POS 0,5 %NEG -6,7 %POS 29,2 %POS 28,8 % -
 
Bruttomargin10.01310.59810.5029.2348.88410.0676.7055.607
NEG -5,5 %POS 0,9 %POS 13,7 %POS 3,9 %NEG -11,8 %POS 50,1 %POS 19,6 % -
 
EBITDA resultat6901.6381.9052.7161.8231.0798291.009
NEG -57,9 %NEG -14,0 %NEG -29,9 %POS 49,0 %POS 69,0 %POS 30,2 %NEG -17,8 % -
 
Driftsresultat1451.0761.3952.3141.465651480752
NEG -86,5 %NEG -22,9 %NEG -39,7 %POS 58,0 %POS 125,0 %POS 35,6 %NEG -36,2 % -
 
Kontantstrøm-215-1.0432.478-8712.7588418550
POS 79,4 %NEG -142,1 %POS 384,5 %NEG -131,6 %POS 227,9 %NEG -1,6 % - -
 
Kassebeholdning6148082.1051471.9827662260
NEG -24,0 %NEG -61,6 %POS 1 332,0 %NEG -92,6 %POS 2 507,9 %POS 22,6 %NEG -76,2 % -
 
Sum egenkapital3.6883.6003.3902.9503.0622.6172.1891.877
POS 2,4 %POS 6,2 %POS 14,9 %NEG -3,7 %POS 17,0 %POS 19,6 %POS 16,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld2181118940260527793
POS 74,1 %POS 31,4 %NEG -25,5 %POS 0,0 %POS 100,0 %POS 50,7 %POS 33,5 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.