Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 542 560 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 7 500 60 535 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Åros Tomt AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Åros Tomt AS 198 18,50% - 198 18,50%
 
TOTALT: Alle selskap 198 18,50% - 198 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Åros Tomt AS 198 - 198
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 198
 
  -30,00% 198
 
  -50,00% 198
 
  -70,00% 198
 
  -100,00% 198

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter500500500500500500500500
- - - - - - - -
 
Bruttomargin500500500500500500500500
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat496496495495495495490491
- POS 0,2 % - - - POS 1,0 %NEG -0,2 % -
 
Driftsresultat493493492491491491486487
- POS 0,2 %POS 0,2 % - - POS 1,0 %NEG -0,2 % -
 
Kontantstrøm6294964954944964954920
POS 26,8 %POS 0,2 %POS 0,2 %NEG -0,4 %POS 0,2 %POS 0,6 % - -
 
Kassebeholdning00000000
- - - - - - - -
 
Sum egenkapital201201201201201201201198
- - - - - - POS 1,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld381878881884886891895902
POS 56,6 %POS 0,3 %POS 0,3 %POS 0,2 %POS 0,6 %POS 0,4 %POS 0,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.