Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 6 630 849 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 94 356 78 493 6 458 000 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (100%) Kontantstrøm fra drift (-109,98%)
Resultat før skatt (100%) Kassebeholdning (-15,79%)
Driftsresultat (100%)
Sum egenkapital (81,86%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Route66usa Info AS 100,00% 252 252 -
 
TOTALT: Alle selskap   252 252
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Route66usa Info AS 431 3,33% 252 179 1,41%
 
TOTALT: Alle selskap 431 3,33% 252 179 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Route66usa Info AS 431 252 179
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
252 -10,00% 406
 
  -30,00% 355
 
  -50,00% 305
 
  -70,00% 255
 
  -100,00% 179

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter50002.2894.3184.80224.460
POS 0,0 % - - NEG -100,0 %NEG -47,0 %NEG -10,1 %NEG -80,4 % -
 
Bruttomargin50001.9644.1064.7589.633
POS 0,0 % - - NEG -100,0 %NEG -52,2 %NEG -13,7 %NEG -50,6 % -
 
EBITDA resultat203-23-37-761430513525.344
POS 982,6 %POS 37,8 %POS 95,1 %NEG -277,0 %POS 743,1 %NEG -85,5 %NEG -93,4 % -
 
Driftsresultat203-23-37-761430-303-984.832
POS 982,6 %POS 37,8 %POS 95,1 %NEG -277,0 %POS 241,9 %NEG -209,2 %NEG -102,0 % -
 
Kontantstrøm-1.53310227-1.456-179-4.2351.4010
NEG -15 430,0 %NEG -95,6 %POS 115,6 %NEG -713,4 %POS 95,8 %NEG -402,3 % - -
 
Kassebeholdning197.0527.0427.26210.11510.59211.0107.856
NEG -99,7 %POS 0,1 %NEG -3,0 %NEG -28,2 %NEG -4,5 %NEG -3,8 %POS 40,1 % -
 
Sum egenkapital2375.6525.6415.5836.3095.8665.7015.317
NEG -95,8 %POS 0,2 %POS 1,0 %NEG -11,5 %POS 7,6 %POS 2,9 %POS 7,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.5831.5831.5832.0303.2924.2206000
- - POS 22,0 %POS 38,3 %POS 22,0 %NEG -603,3 %POS 0,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.