Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 125 000 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 0 125 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Internet Upside AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Internet Upside AS 250 100,00% - 250 100,00%
 
TOTALT: Alle selskap 250 100,00% - 250 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Internet Upside AS 250 - 250
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 250
 
  -30,00% 250
 
  -50,00% 250
 
  -70,00% 250
 
  -100,00% 250

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter0003121.5111.8872.2152.372
- - NEG -100,0 %NEG -79,4 %NEG -19,9 %NEG -14,8 %NEG -6,6 % -
 
Bruttomargin000-2.2911.5111.8852.2152.410
- - POS 100,0 %NEG -251,6 %NEG -19,8 %NEG -14,9 %NEG -8,1 % -
 
EBITDA resultat00-288-2.292137-276-311-97
- POS 100,0 %POS 87,4 %NEG -1 773,0 %POS 149,6 %POS 11,3 %NEG -220,6 % -
 
Driftsresultat00-288-2.292137-302-343-124
- POS 100,0 %POS 87,4 %NEG -1 773,0 %POS 145,4 %POS 12,0 %NEG -176,6 % -
 
Kontantstrøm00-4.405892-314-84100
- POS 100,0 %NEG -593,8 %POS 384,1 %POS 62,7 %NEG % - -
 
Kassebeholdning000018124300169
- - - NEG -100,0 %NEG -85,5 %NEG -58,7 %POS 77,5 % -
 
Sum egenkapital250250250-3.867-1.398-1.567-1.222-869
- - POS 106,5 %NEG -176,6 %POS 10,8 %NEG -28,2 %NEG -40,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld000075175100
- - - POS 100,0 % - NEG % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.