Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 057 753 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 960 534 161 219 1 869 000 67 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (16,01%) Kassebeholdning (-7,38%)
Resultat før skatt (19,84%) Sum egenkapital (-15,60%)
Driftsresultat (19,77%)
Kontantstrøm fra drift (506,39%)
Driftsinntekter (20,87%)
Bruttomargin (20,87%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Ruukki Building Components AS 100,00% 728 1 398 -47,93%
 
TOTALT: Alle selskap   728 1 398 -47,93%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Ruukki Building Components AS 2 884 28,98% 728 2 156 23,38%
 
TOTALT: Alle selskap 2 884 28,98% 728 2 156 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Ruukki Building Components AS 2 884 728 2 156
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
728 -10,00% 2 811
 
  -30,00% 2 666
 
  -50,00% 2 520
 
  -70,00% 2 374
 
  -100,00% 2 156

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201720162015
Driftsinntekter18.96819.2064.805
NEG -1,2 %POS 299,7 % -
 
Bruttomargin18.96819.2064.801
NEG -1,2 %POS 300,0 % -
 
EBITDA resultat3.9383.972971
NEG -0,9 %POS 309,1 % -
 
Driftsresultat3.1623.201778
NEG -1,2 %POS 311,4 % -
 
Kontantstrøm3.9358.0500
NEG -51,1 % - -
 
Kassebeholdning6.4255.9631.203
POS 7,7 %POS 395,7 % -
 
Sum egenkapital1.0011.2761.413
NEG -21,6 %NEG -9,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld3.8353.9023.945
POS 1,7 %POS 1,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.