Bisnode kredittsjekk

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 1 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 8 028 548 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 1 168 932 81 616 6 137 000 641 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
S.i. Malerservice & Entreprenør AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
S.i. Malerservice & Entreprenør AS 7 905 57,51% - 7 905 57,51%
 
TOTALT: Alle selskap 7 905 57,51% - 7 905 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
S.i. Malerservice & Entreprenør AS 7 905 - 7 905
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 7 905
 
  -30,00% 7 905
 
  -50,00% 7 905
 
  -70,00% 7 905
 
  -100,00% 7 905

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201520142013
Driftsinntekter12.46912.6321.991
NEG -1,3 %POS 534,5 % -
 
Bruttomargin9.4448.9041.696
POS 6,1 %POS 425,0 % -
 
EBITDA resultat1.0252.414717
NEG -57,5 %POS 236,7 % -
 
Driftsresultat8892.330717
NEG -61,8 %POS 225,0 % -
 
Kontantstrøm-3201.5490
NEG -120,7 % - -
 
Kassebeholdning1.4412.2431.073
NEG -35,8 %POS 109,0 % -
 
Sum egenkapital2.8382.542822
POS 11,6 %POS 209,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld47569646
POS 91,7 %POS 11,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.