Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 209 164 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 164 1 209 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
S.lende Holding AS 100,00% - -
 
Lende Elektro AS 100,00% - - -
Prestmovegen AS 50,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
S.lende Holding AS 2 819 100,00% - 2 819 100,00%
 
Lende Elektro AS 575 16,85% - 575 16,85%
Prestmovegen AS 294 20,97% - 294 20,97%
 
TOTALT: Alle selskap 3 688 48,31% - 3 688 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
S.lende Holding AS 2 819 - 2 819
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 819
 
  -30,00% 2 819
 
  -50,00% 2 819
 
  -70,00% 2 819
 
  -100,00% 2 819

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-5-6-6-7-5-4-5-4
POS 16,7 % - POS 14,3 %NEG -40,0 %NEG -25,0 %POS 20,0 %NEG -25,0 % -
 
Driftsresultat-5-6-6-7-5-4-5-4
POS 16,7 % - POS 14,3 %NEG -40,0 %NEG -25,0 %POS 20,0 %NEG -25,0 % -
 
Kontantstrøm4950-215231312600
POS 100%POS 100,0 %NEG -193,1 %POS 7 600,0 %NEG -75,0 %NEG -80,0 % - -
 
Kassebeholdning4045452301122
NEG -11,1 % - NEG -80,4 %POS 22 900,0 % - NEG -50,0 % - -
 
Sum egenkapital2.8283.0332.8393.0942.7992.3461.8831.309
NEG -6,8 %POS 6,8 %NEG -8,2 %POS 10,5 %POS 19,3 %POS 24,6 %POS 43,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.