Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Sabona 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Sabona 897 80,23% - 897 80,23%
 
TOTALT: Alle selskap 897 80,23% - 897 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Sabona 897 - 897
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 897
 
  -30,00% 897
 
  -50,00% 897
 
  -70,00% 897
 
  -100,00% 897

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter4.1944.2902.8641.6081.0801.1441.5371.222
NEG -2,2 %POS 49,8 %POS 78,1 %POS 48,9 %NEG -5,6 %NEG -25,6 %POS 25,8 % -
 
Bruttomargin4.194226-8510194278756677
POS 1 755,8 %POS 2 925,0 %NEG -101,6 %POS 162,9 %NEG -30,2 %NEG -63,2 %POS 11,7 % -
 
EBITDA resultat-292-93-109434-49-9-7878
NEG -214,0 %POS 14,7 %NEG -125,1 %POS 985,7 %NEG -444,4 %POS 88,5 %NEG -200,0 % -
 
Driftsresultat-292-93-109434-49-9-7878
NEG -214,0 %POS 14,7 %NEG -125,1 %POS 985,7 %NEG -444,4 %POS 88,5 %NEG -200,0 % -
 
Kontantstrøm-197-1737427482-60-480
NEG -13,9 %NEG -333,8 %NEG -73,0 %POS 234,1 %POS 236,7 %NEG -25,0 % - -
 
Kassebeholdning202399572498224142202249
NEG -49,4 %NEG -30,2 %POS 14,9 %POS 122,3 %POS 57,7 %NEG -29,7 %NEG -18,9 % -
 
Sum egenkapital829939450470119128204
NEG -97,3 %NEG -24,1 %NEG -21,8 %POS 620,0 %NEG -41,2 %NEG -7,0 %NEG -37,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.