Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 4 909 119 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
12 400 1 339 521 141 699 3 382 500 33 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (0,50%) EBITDA (-62,42%)
Sum egenkapital (7,42%) Resultat før skatt (-60,83%)
Driftsresultat (-62,80%)
Kontantstrøm fra drift (-79,46%)
Driftsinntekter (-39,16%)
Bruttomargin (-25,51%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Sæther Elektriske AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Sæther Elektriske AS 7 801 53,16% - 7 801 53,16%
 
TOTALT: Alle selskap 7 801 53,16% - 7 801 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Sæther Elektriske AS 7 801 - 7 801
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 7 801
 
  -30,00% 7 801
 
  -50,00% 7 801
 
  -70,00% 7 801
 
  -100,00% 7 801

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2018201720162015
Driftsinntekter38.42058.32937.46343.252
NEG -34,1 %POS 55,7 %NEG -13,4 % -
 
Bruttomargin21.55025.02817.57819.041
NEG -13,9 %POS 42,4 %NEG -7,7 % -
 
EBITDA resultat1.5494.903873926
NEG -68,4 %POS 461,6 %NEG -5,7 % -
 
Driftsresultat1.5494.903873895
NEG -68,4 %POS 461,6 %NEG -2,5 % -
 
Kontantstrøm-705.3511.5470
NEG -101,3 %POS 245,9 % - -
 
Kassebeholdning7.3177.1162.602518
POS 2,8 %POS 173,5 %POS 402,3 % -
 
Sum egenkapital5.7545.4753.6703.364
POS 5,1 %POS 49,2 %POS 9,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.3491.3641.098928
POS 1,1 %NEG -24,2 %NEG -18,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.