Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 006 349 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 12 986 12 863 1 945 500 35 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (90,63%) Resultat før skatt (-21,57%)
Driftsresultat (45,88%) Kontantstrøm fra drift (-15,02%)
Driftsinntekter (5,33%) Kassebeholdning (-503,88%)
Bruttomargin (4,47%) Sum egenkapital (-22,79%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Safety Consult AS 100,00% - 105 -100,00%
 
Pq Tech AS 100,00% - - -
67north AS 100,00% 19 -
 
TOTALT: Alle selskap   - 105
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Safety Consult AS 2 717 80,58% - 2 717 80,58%
 
Pq Tech AS 1 165 79,69% - 1 165 79,69%
67north AS -241 -502,08% 19 -260 -896,55%
 
TOTALT: Alle selskap 3 641 74,58% 19 3 622 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Safety Consult AS 2 717 - 2 717
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 717
 
  -30,00% 2 717
 
  -50,00% 2 717
 
  -70,00% 2 717
 
  -100,00% 2 717

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter2701206432273264310-213
POS 125,0 %NEG -81,3 %POS 2 822,7 %NEG -69,9 %NEG -72,3 %NEG -14,8 %POS 245,5 % -
 
Bruttomargin26572606-4643189203-260
POS 268,1 %NEG -88,1 %POS 1 417,4 %NEG -207,0 %NEG -77,2 %NEG -6,9 %POS 178,1 % -
 
EBITDA resultat-586-896-51-729-380-291-714-687
POS 34,6 %NEG -1 656,9 %POS 93,0 %NEG -91,8 %NEG -30,6 %POS 59,2 %NEG -3,9 % -
 
Driftsresultat-771-1.119-910-1.054-666-540-912-687
POS 31,1 %NEG -23,0 %POS 13,7 %NEG -58,3 %NEG -23,3 %POS 40,8 %NEG -32,8 % -
 
Kontantstrøm-108-4211.057-1.936-642-215-1.7810
POS 74,3 %NEG -139,8 %POS 154,6 %NEG -201,6 %NEG -198,6 %POS 87,9 % - -
 
Kassebeholdning-13026281442552.336
NEG -6 600,0 %NEG -66,7 %POS 200,0 %NEG -75,0 %NEG -94,4 %NEG -43,5 %NEG -89,1 % -
 
Sum egenkapital3.4904.1964.2365.0146.0896.4916.8207.405
NEG -16,8 %NEG -0,9 %NEG -15,5 %NEG -17,7 %NEG -6,2 %NEG -4,8 %NEG -7,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld-27663495958721.1571.4611.836
POS 140,9 %POS 81,1 %POS 41,3 %POS 31,8 %POS 24,6 %POS 20,8 %POS 20,4 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.