Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 340 753 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 66 986 1 767 272 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (1 284,38%)
Resultat før skatt (1 163,77%)
Driftsresultat (1 284,38%)
Kontantstrøm fra drift (740,91%)
Kassebeholdning (100,00%)
Sum egenkapital (53,86%)
Driftsinntekter (958,44%)
Bruttomargin (1 413,11%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Safezone Global AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Safezone Global AS -628 -115,23% - -628 -115,23%
 
TOTALT: Alle selskap -628 -115,23% - -628 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Safezone Global AS -628 - -628
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -628
 
  -30,00% -628
 
  -50,00% -628
 
  -70,00% -628
 
  -100,00% -628

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter109931844630706355498564
NEG -88,3 %POS 10,3 %POS 34,0 %NEG -10,8 %POS 98,9 %NEG -28,7 %NEG -11,7 % -
 
Bruttomargin106846844630706355498506
NEG -87,5 %POS 0,2 %POS 34,0 %NEG -10,8 %POS 98,9 %NEG -28,7 %NEG -1,6 % -
 
EBITDA resultat-90826815568684268307455
NEG -110,9 %POS 1,3 %POS 43,5 %NEG -17,0 %POS 155,2 %NEG -12,7 %NEG -32,5 % -
 
Driftsresultat-90826802563676257294439
NEG -110,9 %POS 3,0 %POS 42,5 %NEG -16,7 %POS 163,0 %NEG -12,6 %NEG -33,0 % -
 
Kontantstrøm14-8814673.2681065440
POS 101,6 %NEG -2 015,2 %POS 557,1 %NEG -99,8 %POS 2 983,0 %NEG -80,5 % - -
 
Kassebeholdning-1020-126-147-148-15800
POS 0,0 %POS 100,0 %POS 14,3 %POS 0,7 %POS 6,3 %POS 0,0 % - -
 
Sum egenkapital-1.293-1.187-1.992-2.771-3.312-3.967-4.215-4.480
NEG -8,9 %POS 40,4 %POS 28,1 %POS 16,3 %POS 16,5 %POS 5,9 %POS 5,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.2161.3333243503563.6393.8834.427
POS 8,8 %NEG -311,4 %POS 7,4 %POS 1,7 %POS 90,2 %POS 6,3 %POS 12,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.