Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 57 180 538 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
13 111 600 7 648 973 845 466 32 253 500 3 321 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (0,60%) Kontantstrøm fra drift (-61,34%)
Resultat før skatt (23,18%) Sum egenkapital (-19,80%)
Driftsresultat (13,54%)
Kassebeholdning (13,74%)
Driftsinntekter (10,03%)
Bruttomargin (8,73%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Scandic Markiser AS 100,00% 261 174 50,00%
 
TOTALT: Alle selskap   261 174 50,00%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Scandic Markiser AS 27 639 41,97% 261 27 378 41,74%
 
TOTALT: Alle selskap 27 639 41,97% 261 27 378 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Scandic Markiser AS 27 639 261 27 378
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
261 -10,00% 27 613
 
  -30,00% 27 561
 
  -50,00% 27 509
 
  -70,00% 27 456
 
  -100,00% 27 378

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter159.669139.435123.947116.154106.71589.27769.61866.067
POS 14,5 %POS 12,5 %POS 6,7 %POS 8,8 %POS 19,5 %POS 28,2 %POS 5,4 % -
 
Bruttomargin51.87447.76044.82937.32338.99034.36631.07327.692
POS 8,6 %POS 6,5 %POS 20,1 %NEG -4,3 %POS 13,5 %POS 10,6 %POS 12,2 % -
 
EBITDA resultat13.4249.0076.8295.7876.9525.7023.6021.021
POS 49,0 %POS 31,9 %POS 18,0 %NEG -16,8 %POS 21,9 %POS 58,3 %POS 252,8 % -
 
Driftsresultat11.2377.7755.8124.7995.8964.9102.48729
POS 44,5 %POS 33,8 %POS 21,1 %NEG -18,6 %POS 20,1 %POS 97,4 %POS 8 475,9 % -
 
Kontantstrøm7.9503.9187.0723.1241.6093.7652.1640
POS 102,9 %NEG -44,6 %POS 126,4 %POS 94,2 %NEG -57,3 %POS 74,0 % - -
 
Kassebeholdning9991.429847727804595564520
NEG -30,1 %POS 68,7 %POS 16,5 %NEG -9,6 %POS 35,1 %POS 5,5 %POS 8,5 % -
 
Sum egenkapital28.12221.56517.80416.50213.95811.20010.5179.374
POS 30,4 %POS 21,1 %POS 7,9 %POS 18,2 %POS 24,6 %POS 6,5 %POS 12,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld22.46716.02312.5977.2758.5756.1055.4496.386
NEG -40,2 %NEG -27,2 %NEG -73,2 %POS 15,2 %NEG -40,5 %NEG -12,0 %POS 14,7 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.