Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 418 685 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 107 342 20 342 283 000 8 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Resultat før skatt (23,28%) EBITDA (-5,89%)
Kontantstrøm fra drift (40,68%) Driftsresultat (-5,94%)
Kassebeholdning (19,22%)
Sum egenkapital (8,30%)
Driftsinntekter (28,29%)
Bruttomargin (2,36%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Scansør Revisjon Sørvåg 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Scansør Revisjon Sørvåg 2 165 83,46% - 2 165 83,46%
 
TOTALT: Alle selskap 2 165 83,46% - 2 165 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Scansør Revisjon Sørvåg 2 165 - 2 165
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 165
 
  -30,00% 2 165
 
  -50,00% 2 165
 
  -70,00% 2 165
 
  -100,00% 2 165

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter2.2182.0642.2972.2561.6981.4731.2781.137
POS 7,5 %NEG -10,1 %POS 1,8 %POS 32,9 %POS 15,3 %POS 15,3 %POS 12,4 % -
 
Bruttomargin1.9561.8351.9901.9071.5041.3701.2051.072
POS 6,6 %NEG -7,8 %POS 4,4 %POS 26,8 %POS 9,8 %POS 13,7 %POS 12,4 % -
 
EBITDA resultat1.3791.2311.4691.4281.054961824694
POS 12,0 %NEG -16,2 %POS 2,9 %POS 35,5 %POS 9,7 %POS 16,6 %POS 18,7 % -
 
Driftsresultat1.3761.2311.4631.4221.048955824694
POS 11,8 %NEG -15,9 %POS 2,9 %POS 35,7 %POS 9,7 %POS 15,9 %POS 18,7 % -
 
Kontantstrøm1.4601.2971.6161.3671.0311.0078450
POS 12,6 %NEG -19,7 %POS 18,2 %POS 32,6 %POS 2,4 %POS 19,2 % - -
 
Kassebeholdning1.8241.7051.6991.3261.283995790885
POS 7,0 %POS 0,4 %POS 28,1 %POS 3,4 %POS 28,9 %POS 25,9 %NEG -10,7 % -
 
Sum egenkapital2.1051.8691.9431.6751.5061.220928745
POS 12,6 %NEG -3,8 %POS 16,0 %POS 11,2 %POS 23,4 %POS 31,5 %POS 24,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld000000145145
- - - - - POS 100,0 % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.