Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 87 438 940 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
5 403 200 10 307 178 727 562 71 001 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Resultat før skatt (19,20%) EBITDA (-1,46%)
Kontantstrøm fra drift (97,96%) Driftsresultat (-4,53%)
Sum egenkapital (0,00%) Kassebeholdning (-5,32%)
Bruttomargin (4,69%) Driftsinntekter (-11,96%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Schwenk Norge AS 100,00% 1 958 1 863 5,10%
 
Embra Etne AS 60,00% 196 215 -8,84%
 
TOTALT: Alle selskap   1 958 1 992 -1,71%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Schwenk Norge AS 111 851 77,16% 1 958 109 893 76,85%
 
Embra Etne AS 1 057 94,29% 196 861 93,08%
 
TOTALT: Alle selskap 112 908 77,29% 2 154 110 754 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Schwenk Norge AS 111 851 1 958 109 893
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
1 958 -10,00% 111 655
 
  -30,00% 111 264
 
  -50,00% 110 872
 
  -70,00% 110 480
 
  -100,00% 109 893

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter305.838312.034238.927223.610186.291181.636203.214397.217
NEG -2,0 %POS 30,6 %POS 6,8 %POS 20,0 %POS 2,6 %NEG -10,6 %NEG -48,8 % -
 
Bruttomargin31.41536.97833.66923.50921.13123.89324.89727.574
NEG -15,0 %POS 9,8 %POS 43,2 %POS 11,3 %NEG -11,6 %NEG -4,0 %NEG -9,7 % -
 
EBITDA resultat5.82911.6858.1703.6522.7426.3768.72712.987
NEG -50,1 %POS 43,0 %POS 123,7 %POS 33,2 %NEG -57,0 %NEG -26,9 %NEG -32,8 % -
 
Driftsresultat4.33910.1506.5771.9298404.4316.56010.976
NEG -57,3 %POS 54,3 %POS 241,0 %POS 129,6 %NEG -81,0 %NEG -32,5 %NEG -40,2 % -
 
Kontantstrøm36.15424.093-10.147-16.6171.81116.9929.7110
POS 50,1 %POS 337,4 %POS 38,9 %NEG -1 017,6 %NEG -89,3 %POS 75,0 % - -
 
Kassebeholdning3.49010.41319.2395.76512.95214.15818.17510.912
NEG -66,5 %NEG -45,9 %POS 233,7 %NEG -55,5 %NEG -8,5 %NEG -22,1 %POS 66,6 % -
 
Sum egenkapital108.987247.714241.073231.426226.981227.602223.383223.216
NEG -56,0 %POS 2,8 %POS 4,2 %POS 2,0 %NEG -0,3 %POS 1,9 %POS 0,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.