Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 178 487 884 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
18 438 000 12 788 014 756 370 145 436 500 1 069 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)

God ESG-rapportering
er en strategisk KPI

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Seaonics AS 100,00% ●●●● ●●●● -23,25%
 
Cdp Technologies AS 100,00% ●●●● ●●●● -22,18%
Castor Drilling Solution AS 34,12% ●●●● ●●●● 1,63%
 
TOTALT: Alle selskap   ●●●● ●●●● -58,03%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Seaonics AS 60 446 17,95% 16 379 ●●●● ●●●●
 
Cdp Technologies AS -3 789 -41,25% 6 642 ●●●● ●●●●
Castor Drilling Solution AS 5 725 20,07% 27 243 ●●●● ●●●●
 
TOTALT: Alle selskap 62 382 16,66% 50 264 ●●●● (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Seaonics AS 60 446 16 379 ●●●●
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
16 379 -10,00% ●●●●
 
  -30,00% ●●●●
 
  -50,00% ●●●●
 
  -70,00% ●●●●
 
  -100,00% ●●●●

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20212020201920182017
Driftsinntekter●●●202.942283.252269.965141.119
●●●NEG -28,4 %POS 4,9 %POS 91,3 %POS 69,4 %
 
Bruttomargin●●●68.55864.20193.81539.861
●●●POS 6,8 %NEG -31,6 %POS 135,4 %POS 234,5 %
 
EBITDA resultat●●●-1.278-22.12920.2928.536
●●●POS 94,2 %NEG -209,1 %POS 137,7 %POS 139,4 %
 
Driftsresultat●●●-14.714-41.4469735.735
●●●POS 64,5 %NEG -4 359,6 %NEG -83,0 %POS 123,5 %
 
Kontantstrøm●●●-24.7967.98914.14418.454
●●●NEG -410,4 %NEG -43,5 %NEG -23,4 %POS 218,8 %
 
Kassebeholdning●●●18.8599.28110.4916.848
●●●POS 103,2 %NEG -11,5 %POS 53,2 %NEG -15,4 %
 
Sum egenkapital●●●-6.88462.769105.128126.770
●●●NEG -111,0 %NEG -40,3 %NEG -17,1 %POS 4,9 %
 
Sum langsiktig gjeld●●●001.1921.137
●●● - POS 100,0 %NEG -4,8 %NEG -24,0 %