Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 230 322 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 639 740 51 082 539 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (66,55%) Kontantstrøm fra drift (-51,78%)
Resultat før skatt (43,58%)
Driftsresultat (66,55%)
Kassebeholdning (16,51%)
Sum egenkapital (36,20%)
Driftsinntekter (23,50%)
Bruttomargin (5,70%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Seko Global Logistics Norway AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Seko Global Logistics Norway AS 1 076 33,52% - 1 076 33,52%
 
TOTALT: Alle selskap 1 076 33,52% - 1 076 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Seko Global Logistics Norway AS 1 076 - 1 076
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 076
 
  -30,00% 1 076
 
  -50,00% 1 076
 
  -70,00% 1 076
 
  -100,00% 1 076

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012
Driftsinntekter10.61610.1644.0644.4534.318
POS 4,4 %POS 150,1 %NEG -8,7 %POS 3,1 % -
 
Bruttomargin3.4203.4231.5281.8881.565
NEG -0,1 %POS 124,0 %NEG -19,1 %POS 20,6 % -
 
EBITDA resultat108427513847428
NEG -74,7 %NEG -16,8 %NEG -39,4 %POS 97,9 % -
 
Driftsresultat108427513847428
NEG -74,7 %NEG -16,8 %NEG -39,4 %POS 97,9 % -
 
Kontantstrøm152-140144-320
POS 208,6 %NEG -197,2 %POS 550,0 % - -
 
Kassebeholdning1.1779481.0648311.012
POS 24,2 %NEG -10,9 %POS 28,0 %NEG -17,9 % -
 
Sum egenkapital7661.077761746733
NEG -28,9 %POS 41,5 %POS 2,0 %POS 1,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000
- - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.