Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 044 478 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
70 800 462 904 55 274 446 500 9 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Sele Auto AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Sele Auto AS 204 7,83% - 204 7,83%
 
TOTALT: Alle selskap 204 7,83% - 204 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Sele Auto AS 204 - 204
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 204
 
  -30,00% 204
 
  -50,00% 204
 
  -70,00% 204
 
  -100,00% 204

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter10.56710.73810.2919.3179.0818.8109.4438.095
NEG -1,6 %POS 4,3 %POS 10,5 %POS 2,6 %POS 3,1 %NEG -6,7 %POS 16,7 % -
 
Bruttomargin7.1747.4086.7696.0745.8045.6736.0074.972
NEG -3,2 %POS 9,4 %POS 11,4 %POS 4,7 %POS 2,3 %NEG -5,6 %POS 20,8 % -
 
EBITDA resultat5659121.0867586068131.241746
NEG -38,0 %NEG -16,0 %POS 43,3 %POS 25,1 %NEG -25,5 %NEG -34,5 %POS 66,4 % -
 
Driftsresultat5258459585694416541.077621
NEG -37,9 %NEG -11,8 %POS 68,4 %POS 29,0 %NEG -32,6 %NEG -39,3 %POS 73,4 % -
 
Kontantstrøm-503-116683458-30-949270
NEG -333,6 %NEG -117,0 %POS 49,1 %POS 1 626,7 %POS 68,1 %NEG -110,1 % - -
 
Kassebeholdning1.5481.9652.0801.4441.0951.2711.109448
NEG -21,2 %NEG -5,5 %POS 44,0 %POS 31,9 %NEG -13,8 %POS 14,6 %POS 147,5 % -
 
Sum egenkapital293377540506574659592467
NEG -22,3 %NEG -30,2 %POS 6,7 %NEG -11,8 %NEG -12,9 %POS 11,3 %POS 26,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld000000033
- - - - - - POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.