Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 5 273 940 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
5 200 161 959 57 781 4 688 000 361 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Senja Hotell AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Senja Hotell AS 5 456 52,73% - 5 456 52,73%
 
TOTALT: Alle selskap 5 456 52,73% - 5 456 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Senja Hotell AS 5 456 - 5 456
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 5 456
 
  -30,00% 5 456
 
  -50,00% 5 456
 
  -70,00% 5 456
 
  -100,00% 5 456

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter1.1814.9613.6453.7024.1193.8944.3933.213
NEG -76,2 %POS 36,1 %NEG -1,5 %NEG -10,1 %POS 5,8 %NEG -11,4 %POS 36,7 % -
 
Bruttomargin1.0584.3503.2143.2643.6623.3873.7942.799
NEG -75,7 %POS 35,3 %NEG -1,5 %NEG -10,9 %POS 8,1 %NEG -10,7 %POS 35,5 % -
 
EBITDA resultat-511.1246367831.4239381.659537
NEG -104,5 %POS 76,7 %NEG -18,8 %NEG -45,0 %POS 51,7 %NEG -43,5 %POS 208,9 % -
 
Driftsresultat-3947822964841.1246411.353226
NEG -150,4 %POS 164,2 %NEG -38,8 %NEG -56,9 %POS 75,4 %NEG -52,6 %POS 498,7 % -
 
Kontantstrøm-287926937427061.0453950
NEG -131,0 %POS 895,7 %NEG -87,5 %POS 5,1 %NEG -32,4 %POS 164,6 % - -
 
Kassebeholdning93928214697715662
NEG -76,9 %POS 39,3 %NEG -86,9 %POS 210,1 %NEG -10,4 %NEG -50,6 %POS 151,6 % -
 
Sum egenkapital4.4914.9164.4494.4794.3183.7783.5682.612
NEG -8,6 %POS 10,5 %NEG -0,7 %POS 3,7 %POS 14,3 %POS 5,9 %POS 36,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld4.7194.9705.3855.5706.2496.7527.4287.729
POS 5,1 %POS 7,7 %POS 3,3 %POS 10,9 %POS 7,4 %POS 9,1 %POS 3,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.