Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 220 959 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 226 890 73 068 2 511 000 410 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (42,00%) Kontantstrøm fra drift (-49,46%)
Resultat før skatt (24,56%)
Driftsresultat (12,09%)
Kassebeholdning (11,81%)
Sum egenkapital (34,14%)
Driftsinntekter (2,56%)
Bruttomargin (6,09%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Seria AS 100,00% 2 437 2 085 16,88%
 
Seria AS 28,48% 2 437 2 085 16,88%
Saltstraumen Historiske Opplevelser AS 1,86% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   2 437 2 679 -9,03%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Seria AS 1 611 31,08% 2 437 -826 -30,08%
 
Seria AS 1 611 31,08% 2 437 -826 -30,08%
Saltstraumen Historiske Opplevelser AS 155 81,58% - 155 81,58%
 
TOTALT: Alle selskap 3 377 31,99% 4 874 -1 497 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Seria AS 1 611 2 437 -826
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
2 437 -10,00% 1 367
 
  -30,00% 880
 
  -50,00% 393
 
  -70,00% -95
 
  -100,00% -826

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter4.19415.10212.4319.9888.0335.4434.7085.430
NEG -72,2 %POS 21,5 %POS 24,5 %POS 24,3 %POS 47,6 %POS 15,6 %NEG -13,3 % -
 
Bruttomargin3.87313.96210.8509.2087.3205.2004.6335.289
NEG -72,3 %POS 28,7 %POS 17,8 %POS 25,8 %POS 40,8 %POS 12,2 %NEG -12,4 % -
 
EBITDA resultat1.1664.1492.0611.5051.096-220885563
NEG -71,9 %POS 101,3 %POS 36,9 %POS 37,3 %POS 598,2 %NEG -124,9 %POS 57,2 % -
 
Driftsresultat4702.3627821.1731.036-254862558
NEG -80,1 %POS 202,0 %NEG -33,3 %POS 13,2 %POS 507,9 %NEG -129,5 %POS 54,5 % -
 
Kontantstrøm5805.7821.7385461.360-6941.1600
NEG -90,0 %POS 232,7 %POS 218,3 %NEG -59,9 %POS 296,0 %NEG -159,8 % - -
 
Kassebeholdning1341251.1171.775233204172629
POS 7,2 %NEG -88,8 %NEG -37,1 %POS 661,8 %POS 14,2 %POS 18,6 %NEG -72,7 % -
 
Sum egenkapital8611856.3865.8961.9249591.294529
POS 365,4 %NEG -97,1 %POS 8,3 %POS 206,4 %POS 100,6 %NEG -25,9 %POS 144,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld4265982032930000
POS 28,8 %NEG -194,6 %POS 30,7 %NEG % - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.