Bisnode kredittsjekk

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 2 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 325 713 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
246 61 440 14 985 249 000 42

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
S & g Karosseri og Lakk AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
S & g Karosseri og Lakk AS -546 -96,64% - -546 -96,64%
 
TOTALT: Alle selskap -546 -96,64% - -546 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
S & g Karosseri og Lakk AS -546 - -546
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -546
 
  -30,00% -546
 
  -50,00% -546
 
  -70,00% -546
 
  -100,00% -546

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011
Driftsinntekter8.2648.2956.0333.583294
NEG -0,4 %POS 37,5 %POS 68,4 %POS 1 118,7 % -
 
Bruttomargin5.1625.0223.7452.409265
POS 2,8 %POS 34,1 %POS 55,5 %POS 809,1 % -
 
EBITDA resultat-10163474203-237
NEG -106,1 %NEG -65,6 %POS 133,5 %POS 185,7 % -
 
Driftsresultat-131-14270126-237
NEG -835,7 %NEG -105,2 %POS 114,3 %POS 153,2 % -
 
Kontantstrøm109341345550
POS 220,6 %NEG -74,6 %NEG -75,9 % - -
 
Kassebeholdning46544342225787
POS 5,0 %POS 5,0 %POS 64,2 %POS 195,4 % -
 
Sum egenkapital4522729615262
NEG -80,2 %NEG -23,3 %POS 94,7 %POS 145,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld47456164200
POS 15,5 %POS 12,6 %NEG % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.