Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 958 788 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 376 932 70 356 1 391 500 120 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (-9,01%)
Resultat før skatt (-12,76%)
Driftsresultat (-12,33%)
Kontantstrøm fra drift (-92,03%)
Kassebeholdning (-19,89%)
Sum egenkapital (-7,70%)
Driftsinntekter (-2,02%)
Bruttomargin (-7,71%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Sign AS 100,00% 937 735 27,48%
 
TOTALT: Alle selskap   937 735 27,48%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Sign AS 1 869 50,88% 937 932 34,06%
 
TOTALT: Alle selskap 1 869 50,88% 937 932 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Sign AS 1 869 937 932
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
937 -10,00% 1 775
 
  -30,00% 1 588
 
  -50,00% 1 401
 
  -70,00% 1 213
 
  -100,00% 932

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter6.0655.9489.37815.51114.7057.5766.3535.785
POS 2,0 %NEG -36,6 %NEG -39,5 %POS 5,5 %POS 94,1 %POS 19,3 %POS 9,8 % -
 
Bruttomargin3.8532.8354.5416.3295.6745.4384.6434.659
POS 35,9 %NEG -37,6 %NEG -28,3 %POS 11,5 %POS 4,3 %POS 17,1 %NEG -0,3 % -
 
EBITDA resultat-1.782-1.660-1.258149343549108378
NEG -7,3 %NEG -32,0 %NEG -944,3 %NEG -56,6 %NEG -37,5 %POS 408,3 %NEG -71,4 % -
 
Driftsresultat-1.813-1.706-1.31212733554789347
NEG -6,3 %NEG -30,0 %NEG -1 133,1 %NEG -62,1 %NEG -38,8 %POS 514,6 %NEG -74,4 % -
 
Kontantstrøm-2.7291.118-2.3001.504335701520
NEG -344,1 %POS 148,6 %NEG -252,9 %POS 349,0 %POS 378,6 %NEG -53,9 % - -
 
Kassebeholdning-2701.8093912.6181.3539921.041829
NEG -114,9 %POS 362,7 %NEG -85,1 %POS 93,5 %POS 36,4 %NEG -4,7 %POS 25,6 % -
 
Sum egenkapital8021.3511.3172.1932.0701.7871.3881.608
NEG -40,6 %POS 2,6 %NEG -39,9 %POS 5,9 %POS 15,8 %POS 28,7 %NEG -13,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld1500000000
POS 0,0 % - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.