Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 86 304 658 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 2 973 247 489 411 80 895 000 1 947 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (49,00%) Kassebeholdning (-37,06%)
Resultat før skatt (69,53%)
Driftsresultat (64,31%)
Kontantstrøm fra drift (18,14%)
Sum egenkapital (95,93%)
Driftsinntekter (33,52%)
Bruttomargin (33,52%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Sille Marie AS 100,00% 29 831 31 937 -6,59%
 
TOTALT: Alle selskap   29 831 31 937 -6,59%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Sille Marie AS 50 544 28,11% 29 831 20 713 13,81%
 
TOTALT: Alle selskap 50 544 28,11% 29 831 20 713 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Sille Marie AS 50 544 29 831 20 713
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
29 831 -10,00% 47 561
 
  -30,00% 41 595
 
  -50,00% 35 629
 
  -70,00% 29 662
 
  -100,00% 20 713

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter40.04433.02134.10732.02730.52939.43224.64330.751
POS 21,3 %NEG -3,2 %POS 6,5 %POS 4,9 %NEG -22,6 %POS 60,0 %NEG -19,9 % -
 
Bruttomargin40.04433.02134.10427.25025.10829.83824.64330.751
POS 21,3 %NEG -3,2 %POS 25,2 %POS 8,5 %NEG -15,9 %POS 21,1 %NEG -19,9 % -
 
EBITDA resultat19.83813.12813.74312.1107.5287.8637.0799.648
POS 51,1 %NEG -4,5 %POS 13,5 %POS 60,9 %NEG -4,3 %POS 11,1 %NEG -26,6 % -
 
Driftsresultat13.5747.5908.4846.972-1.2125933.2495.797
POS 78,8 %NEG -10,5 %POS 21,7 %POS 675,2 %NEG -304,4 %NEG -81,7 %NEG -44,0 % -
 
Kontantstrøm15.1196.72314.0335.8915.5047447.8940
POS 124,9 %NEG -52,1 %POS 138,2 %POS 7,0 %POS 639,8 %NEG -90,6 % - -
 
Kassebeholdning14.08514.19713.8107.6387.7025.89510.4066.237
NEG -0,8 %POS 2,8 %POS 80,8 %NEG -0,8 %POS 30,7 %NEG -43,3 %POS 66,8 % -
 
Sum egenkapital17.7279.5835.097292-3.39046.49129.85427.928
POS 85,0 %POS 88,0 %POS 1 645,5 %POS 108,6 %NEG -107,3 %POS 55,7 %POS 6,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld58.20565.03671.02076.90989.429112.33519.61823.530
POS 10,5 %POS 8,4 %POS 7,7 %POS 14,0 %POS 20,4 %NEG -472,6 %POS 16,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.